sobota, 12 listopada 2022 13:08

Oni przejechali nowym tunelem jako pierwsi. Podróż zakopianką będzie krótsza

Autor Tomasz Stępień
Oni przejechali nowym tunelem jako pierwsi. Podróż zakopianką będzie krótsza

Doczekaliśmy się! Po pięciu latach budowy tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym otwarty dla kierowców.

To była prawdziwa epopeja. Drążenie tunelu rozpoczęło się ponad 5 lat temu, w październiku 2017 r., a termin zakończenia prac kilkukrotnie przekładano. Ale doczekaliśmy się - dziś uroczyście otwarto wyczekiwany przez kierowców tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 wydrążony pod górą Luboń Mały. Jako pierwsi przejechali nim... kierowcy samochodów zabytkowych.

Nowy tunel na Zakopiance ma około 2 km długości i wydatnie skróci czas podróży do stolicy Tatr – praktycznie aż do Rdzawki (35 km przed Zakopanem) będziemy mogli jechać droga dwupasmową. Będzie nosił imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Wraz z nowym odcinkiem drogi ekspresowej S7 będzie służył nie tylko mieszkańcom Małopolski, ale także całej Polski. Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 547 601 820,15 zł, a dofinansowanie ze środków UE 1 299 635 604,11 zł.

Historia budowy tunelu

29 czerwca 2016 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację robót z włoską firmą Astaldi (obecnie WeBuild). Wartość kontraktu to ok. 968,8 mln zł. Prace zrealizowane w tym roku obejmowały przygotowywanie placu oraz docelowego zaplecza budowy, utwardzanie dróg technicznych, usuwanie kolizji w branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacyjnej, a także rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto budowę linii sN, zasilającej tunel od strony Lubnia. Na portalach rozpoczęto wykopy w gruntach skalistych oraz nieskalistych, a także roboty związane z zabezpieczeniem skarp. Rozpoczęto również wykonanie kolumn żwirowych przyczółku mostu po północnej stronie tunelu (od strony Lubnia).

2017

Od strony portalu północnego rozpoczęto drążenie obu naw tunelu metodą górniczą poprzez skuwanie przodka oraz metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych. Wykonywano betonowanie kaloty oraz spągu obudowy ostatecznej. Kontynuowano prace związane z budową mostu (przyczółków), a także fundamentów oraz filarów podpór obiektu. W rejonie portali prowadzono prace zabezpieczające skarpy. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono aktywne procesy osuwiskowe w rejonie portalu południowego, które uniemożliwiły drążenie tunelu na jezdni w kierunku Krakowa. W konsekwencji doprowadziło to do przeprojektowania wlotu oraz konstrukcji muru oporowego.

2018

Na portalu południowym rozpoczęto drążenie tunelu na jezdni w kierunku Zakopanego. Kontynuowano prace przy drążeniu obu naw tunelu i wykonaniu obudowy ostatecznej. Prowadzono również prace związane z budową mostu i zabezpieczeniem skarp oraz budową muru oporowego na portalu południowym.

2019

Po opracowaniu dokumentacji zamiennej na portalu południowym (w związku aktywnymi ruchami osuwiska), dokonano dodatkowego przebicia między nawami, aby móc rozpocząć drążenie od strony południowej nawy w kierunku Krakowa. Wszystko po to, aby zminimalizować opóźnienia i przyspieszyć proces drążenia bez oczekiwania na udostępnienie frontu robót na wlocie do tej nawy na portalu południowym. Podjęte decyzje wiązały się jednak ze zmianą konstrukcji budynku wentylatorni i muru oporowego, a także ze zwiększoną częstotliwością monitoringów geodezyjnych i geologicznych.

23 października 2019 r. przebito pierwszą nawą tunelu (kierunek Kraków - Zakopane). Kontynuowano drążenie w sąsiedniej nawie, a także roboty mostowe oraz wykonywano w obu tunelach obudowę ostateczną. Rozpoczęto budowę budynku technicznego na portalu południowym.

2020

27 kwietnia 2020 r. przebito drugą nawę tunelu. Wykonywano prace związane z budową budynków technicznych. Kontynuowano prace na obiekcie mostowym. W tunelu rozpoczęto drążenie przejść ewakuacyjnych, wnęk hydrantowych oraz nisz sygnalizacyjno-alarmowych, a także wykonywanie słupków podjezdniowych.

Utrudnienia organizacyjne spowodowane pandemią COVID-19 nie wpłynęły znacząco na postęp robót i nie doprowadziły do przerwania prac.

2021

Ukończono betonowanie obudowy ostatecznej w obu tunelach, w części wykonywanej metodą drążoną oraz odkrywkową. Betonowano słupki, ścianki oraz płytę podjezdniową w tunelu. Prowadzono prace na moście i w budynkach technicznych. Wykonywano instalacje: elektryczną, oświetleniową i radiową. Montowano głośniki tunelowe, oprawy oświetleniowe i wentylatory. Wykonywano powłokę ognioochronną i zabezpieczenia przeciwpożarowe.

2022

To rok prac porządkowych i przeprowadzania testów. Pomimo rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie, wykonawcy udało się utrzymać tempo prac.

Kończono prace tunelowe związane z montażem dylatacji, układaniem nawierzchni, malowaniem ścian i oznakowania poziomego, a także montowaniem i instalowaniem wyposażenia. To również koniec prac okołotunelowych oraz mostowych.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka