poniedziałek, 10 lutego 2020 12:09

Oświęcim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wysoką dotacją na rozwój

Autor Katarzyna Domagała
Oświęcim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wysoką dotacją na rozwój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu otrzymało blisko 1,8 mln zł dofinansowania do projektu „Pokonaj Kryzys”. Dzięki temu możliwe będzie rozszerzenie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

To pokłosie decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o zwiększeniu o blisko 79 mln zł środków na projekty dotyczące wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej w Małopolsce ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Uroczyste przekazanie listu intencyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i innych jednostek z terenu naszego województwa miało miejsce 5 lutego w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Powiat Oświęcimski otrzymał dofinansowanie do projektu „Pokonaj Kryzys” dotyczącego  rozszerzenia działalności Powiatowego  Ośrodka  Interwencji Kryzysowej w ramach działania: wsparcie na tworzenie i/lub działalność ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc (typ C) – przybliża Renata Fijałkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, dodając że projekt będzie realizowany w latach 2020- 2022.

Projekt obejmie działaniem 210 osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki losowe, trudności wychowawcze i inne.

Fot. UMWM

Oświęcim - najnowsze informacje