czwartek, 12 marca 2020 14:02

Wkrótce przebudowa skrzyżowania na stylu Oświęcimia i Zaborza

Autor Katarzyna Domagała
Wkrótce przebudowa skrzyżowania na stylu Oświęcimia i Zaborza

Niebezpieczne skrzyżowanie drogi krajowej 44 z powiatową  nr 1897K na styku Oświęcimia i Zaborza jeszcze w tym roku zostanie przebudowane. Inwestycja pochłonie ponad 1,8 mln zł. To samym sukcesem zakończą się wieloletnie boje mieszkańców o modernizację skrzyżowania i poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

6 marca podpisana została umowa na roboty budowlane w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1897 K. Zadanie wykona firma Berger Bau Polska.

Prace rozpoczną się po akceptacji projektu tymczasowej organizacji ruchu i zakończą w listopadzie tego roku – poinformował krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.

Przetarg został ogłoszony w ostatnim dniu zeszłego roku. Wpłynęły cztery oferty. 23 stycznia br. nastąpiło ich otwarcie. Po przeanalizowaniu złożonych ofert 6 marca podpisano umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie prawie 1 851 739 zł.

W ramach przebudowy przewidziane są:

 • rozbudowa drogi krajowej nr 44,
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K,
 • przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44,
 • przebudowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 44,
 • przebudowę poboczy gruntowych przy drogach krajowej i powiatowej,
 • przebudowa i budowa chodników,
 • przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • budowa oświetlenia przejścia dla pieszych,
 • rozbiórka ogrodzeń,
 • wycinka drzew i krzewów.

Rozbudowa skrzyżowania ma na celu poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu. Poszerzona zostanie jezdna, powstaną dodatkowe pasy do skrętów zarówno na drodze krajowej, jak i powiatowej (ul. Porębska). Powstanie też sygnalizacja świetlna, nowe chodniki i oświetlenie przejścia dla pieszych.

Na tę inwestycję czekaliśmy bardzo długo. Mam nadzieję, że w końcu nastąpi zdecydowana poprawa bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu – mówi Piotr Śreniawski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu, były przewodniczący Rady Gminy Oświęcim.
O sygnalizacje świetlną na tym skrzyżowaniu wystąpiliśmy ładnych parę lat temu, tuż po montażu sygnalizacji na pobliskim skrzyżowaniu DK44 z ul. Grojecką. Lata wspólnych starań rady sołeckiej z sołtysem Adamem Nowotarskim, Gminy Oświęcim, radnych Gminy Oświęcim, m.in. Bernardyny Bryzek i Pawła Jezierskiego, a także samych mieszkańców, przy wsparciu władz Powiatu Oświęcimskiego i posłów naszego regionu w końcu przyniosły efekt – dodaje.

Kilka lat temu Gmina Oświęcim sfinansowała  oświetlenie tarczy tego skrzyżowania. Powiat obiecywał wsparcie finansowe dla przyspieszenia przebudowy, jednak po stronie GDDKiA nie było wówczas woli porozumienia.

Z upływem lat zmieniały się koncepcje. Część mieszkańców optowała za budową ronda, inni za montażem sygnalizacji świetlnej.

Przebudowa tego skrzyżowania powinna zdecydowanie poprawić zarówno ruch pojazdów, jak bezpieczeństwo wszystkich z niego korzystających. Mam nadzieję że przebudowa przebiegnie sprawnie i końcem roku będziemy mogli ten narosły problem uważać za rozwiązany – podsumowuje Piotr Śreniawski.

Info, foto: powiat.oswiecim.pl

Oświęcim - najnowsze informacje