czwartek, 5 stycznia 2023 10:21

[FOTO] Plac Kościuszki po pierwszym etapie prac modernizacyjnych

Autor Patryk Trzaska
[FOTO] Plac Kościuszki po pierwszym etapie prac modernizacyjnych

W Miechowie zakończył się pierwszy etap modernizacji drogi gminnej Plac Kościuszki. W ramach inwestycji wykonano szereg robót drogowych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 038 345,53 zł.

W ramach inwestycji przebudowana została istniejąca droga, miejsca postojowe oraz chodniki. Wykonano szereg robót drogowych, w tym ułożono nawierzchnię z kostki imitującej bruk kamienny oraz wymieniono oświetlenie uliczne na stylowe słupy z herbem miasta.  Na Placu Kościuszki wydzielono  również 90 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Nie zabrakło też nowych nasadzeń. Na „Małym Rynku” posadzono m.in. dęby fastigiata, platany i wiśnie ozdobne. Nasadzenia mają być kontynuowane w drugim etapie prac.

Ponadto wykonano remont kanału deszczowego, a przed rozpoczęciem przebudowy placu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. zmodernizował sieć wodociągową.

Zadanie realizowane było w ramach projektu budowlanego pn. „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta w Miechowie”, przy akceptacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków w Krakowie. W czasie wykonywanych prac prowadzony był nadzór oraz badania archeologiczne.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 038 345,53 zł, w tym pozyskane dotacje: 1 124 946,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 361 777,94 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była firma GB Technology S.C. z Kielc.

Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji obejmujący wymianę nawierzchni dla pieszych oraz adaptację przestrzeni na „plantach Małego Rynku”. Prace potrwają do maja 2023 roku, a ich wartość wyniesie 1 085 078,30 zł.

fot. UGiM Miechów

Miechów - najnowsze informacje