poniedziałek, 28 października 2019 15:33

Pleśna: Historyczna dyskusja o Wielkiej Wojnie w tarnowskim

Autor Marzena Gitler
Pleśna: Historyczna dyskusja o Wielkiej Wojnie w tarnowskim

W środę, 6 listopada w Centrum Kultury w Pleśnej odbędzie się konferencja historyczna „Świadectwa Wielkiej Wojny w krajobrazie Powiatu Tarnowskiego i Gminy Pleśna”.

Na początek, wójt Józef Knapik przybliży współpracę pomiędzy Austriackim Czarnym Krzyżem a gminą Pleśna w zakresie utrzymania i odnowy cmentarzy z I Wojny Światowej. Z kolei prof. dr hab. Andrzej Olejko zabierze głos na temat: „Etos orląt niepodległej 1914-1919. Spod Łowczówka do niepodległej…”. Historyk specjalizuje się w historii wojskowości, w Polskim Radiu Rzeszów realizuje cykl audycji „Wojny – Kampanie – Militaria”, współpracownik redakcji i programów historycznych, autor wielu publikacji.

Następnie, Janusz Kozioł, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum Okręgowym w Tarnowie zaprezentuje wystąpienie: „Mieszkańcom (…) polecam wykonywanie codziennych czynności”. Tarnów i okolica w pierwszych miesiącach okupacji rosyjskiej (listopad 1914 – luty 1915).

Dr Agnieszka Partridge przygotowała wykład pt. „Opowiem Wam o Łowczówku. Czesław Lipiński i cmentarz legionistów”. Pod redakcją Agnieszki Partridge powstała książka „Opowiem Wam o Łowczówku…”. Publikacja stanowi cenny zbiór wspomnień, unikalnych dokumentów czy fotografii Czesława Lipińskiego. Założyciel PTTTK był społecznikiem mocno zaangażowanym w ochronę cmentarza wojennego nr 171 w Łowczówku, za co otrzymał tytuł Kawalera „Virtuti Civili”. Na cmentarzu będącym największą nekropolią Legionistów Polskich w Małopolsce spoczywają m. in. Legioniści I Brygady Legionów Polskich, polegli w boju pod Łowczówkiem, który rozegrał się w dniach 22-25 grudnia 1914 roku. Wzmianka o bitwie pod Łowczówkiem widnieje na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie oraz pamięci - Powiat Tarnowski i Gmina Pleśna” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego poprzez dotację w wys. 30 tys. zł pozyskaną przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała.

W projekcie przewidziano także wydanie przewodnika po bitwie i cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku. W ramach projektu „Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie oraz pamięci - Powiat Tarnowski i Gmina Pleśna”, poza konferencją i publikacją, zaplanowano też zorganizowanie wieczoru autorskiego poświęconego książce.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do godz. 12. W gronie prelegentów są prof. dr hab. Andrzej Olejko, Janusz Kozioł z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, dr Agnieszka Partridge oraz wójt gminy Pleśna Józef Knapik, który wraz ze Starostą Tarnowskim Romanem Łucarzem, a także prezesem LGD Dunajec-Biała zaprasza do udziału w wydarzeniu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek z serwisem kawowym.

mat. prasowe

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka