środa, 12 sierpnia 2020 14:54

Po kilkumiesięcznej przerwie wracają polsko-słowackie patrole

Autor Mirosław Haładyj
Po kilkumiesięcznej przerwie wracają polsko-słowackie patrole

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19 wznowiona została realizacja wspólnych polsko-słowackich patroli.

Karpacki Oddział Straży Granicznej swoim zasięgiem obejmuje województwo małopolskie i świętokrzyskie oraz administruje południowym odcinkiem granicy państwowej RP, stanowiącym jednocześnie odcinek wewnętrznej granicy Strefy Schengen, o łącznej długości 319,49 km - granica z Republiką Słowacką.

Funkcjonariusze KaOSG wraz z funkcjonariuszami słowackiej Policji systematycznie patrolują pogranicze polsko-słowackie, w ten sposób zabezpieczając wspólny odcinek granicy państwowej. Patrole polskich i słowackich funkcjonariuszy prowadzone są zarówno po polskiej, jak i słowackiej  stronie granicy.

Do zadań realizowanych przez wspólne patrole należy m.in.:

  • ujawnianie i zatrzymywanie osób, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową, osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową praz osób podejrzanych o dokonanie takiego przekroczenia,
  • legitymowanie, kontrola osób i pojazdów, w tym kontrola ruchu drogowego,
  • współpraca przy poszukiwaniu osób i rzeczy,
  • podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń, a także podejmowanie innych czynności z tym związanych,
  • współpraca przy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym,
  • wymiana uwag i doświadczeń z wykonywanej służby.

W związku z pandemią COVID-19 wspólne działania służb po dwóch stronach granicy zostały tymczasowo zawieszone, jednak od początku sierpnia międzonarodowe zespoly ponownie patrolują polsko-słowackie pogranicze.

Inf. i foto: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Podhale

Podhale - najnowsze informacje