poniedziałek, 6 grudnia 2021 15:41

Podhale: Nowy most na polsko-słowackiej granicy

Autor Tomasz Stępień
Podhale: Nowy most na polsko-słowackiej granicy

Most graniczny na potoku Jeleśnia w miejscowości Chyżne nie nadaje się do użytkowania, jest w złym stanie technicznym i zostanie rozebrany. Ma powstać nowy. Jeśli wykonawca zmieści się w terminach, pojedziemy nim w połowie października 2022 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie wybrała wykonawcę mostu granicznego na potoku Jeleśnia, pomiędzy miejscowościami Chyżne (woj. małopolskie) i Trstena (na terytorium Słowacji). Prace realizowane będą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 7. To Firma usługowa Log-Bud Diana Bogucka. Wykonawca musi zacząć prace od rozbiórki istniejącego mostu granicznego – ten jest w złym stanie technicznym. Zaobserwowano przecieki przez płytę pomostu, ubytki betonu, zarysowania konstrukcji i korozję stali zbrojeniowej.

Nowy obiekt będzie miał lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe. Bezpieczeństwo pieszych poprawi wybudowany chodnik oraz bariery ochronne. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa dojazdów do obiektu, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej most wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz budowa kanału technologicznego.

Na mocy międzynarodowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na wspólnej granicy państwowej, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu spoczywa na Rzeczpospolitej Polskiej.

Koszt budowy to ponad 3 mln 890 tys. zł. Umowę z wykonawcą GDDKiA podpisała 6 grudnia 2021 r, a nowy most ma powstać w ciągu 210 dni od podpisania umowy, nie wliczając okresu zimowego, czyli od 16 grudnia do 15 marca.

info i fot: GDDKiA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje