wtorek, 1 września 2020 14:36

Podpisano umowę na kontynuację budowy estakady, na S7 w Lubniu. Znamy szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
Podpisano umowę na kontynuację budowy estakady, na S7 w Lubniu. Znamy szczegóły

1 września podpisano umowę na  kontynuację budowy estakady, w ciągu S7 na odcinku Lubień – Naprawa z  dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. W ciągu 7 dni przekazany zostanie plac budowy.

W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady w ciągu S7 Lubień- Naprawa zgodnie z wydaną decyzją ZRID,  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać  odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt  prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł brutto.  Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty  podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy  (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta  na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia  publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Firma TBM budowała estakadę w Lubniu jako podwykonawca konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Wstrzymała prace z powodu zalegania z płatnościami przez wykonawcę. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING  ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała  na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień-Naprawa w terminie określonym, w aneksie do umowy czyli do końca października 2020  r. 28 sierpnia 2020 r. do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na kontynuację budowy S7 Lubień-Naprawa.

Budowa S7 Lubień-Rabka Zdrój prowadzona jest w  trudnych warunkach geologicznych. Góry zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego, czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą.

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy  estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali, pod podpory  estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali.  Zachowana jest ich ciągłość i nośność. Do wykonania pozostała  jedna podpora obiektu i sześć przęseł.

Inf. i foto: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje