środa, 14 października 2020 14:06

Ponownie ogłoszono przetarg na budowę drogi w ciągu DK7 Rabka – Chyżne

Autor Mirosław Haładyj
Ponownie ogłoszono przetarg na budowę drogi w ciągu DK7 Rabka – Chyżne

Droga krajowa nr 7 na  odcinku Rabka – Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który  znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 - przebieg drogi  uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch  tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie  słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do  DK7.

Ponownie ogłoszony został przetarg na opracowanie  studium korytarzowego dla budowy drogi dwujezdniowej klasy GP, w ciągu  DK7 na odcinku Rabka – Chyżne 14 października 2020 r. Poprzedni przetarg  został unieważniony, ponieważ  z trzech złożonych ofert jedna miała rażąco niską cenę, do drugiej  wykonawca nie dołączył niezbędnych dokumentów, natomiast trzecia miała  za wysoką cenę. Procedura rozpoczyna się od nowa. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 23.11.2020 r.

Zadaniem wykonawcy  wyłonionego w przetargu będzie opracowanie rozwiązań technicznych,  przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo  ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań  na środowisko, analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych,  porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz  zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

Po analizie wyników  Studium Korytarzowego, zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry  techniczne drogi, jak również możliwe będzie podanie wskaźnika IRR  (ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej).

Planowane parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna drogi – GP (S)

- prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

- prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)

- przekrój poprzeczny – 2x2,

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

- szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

- nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”.

Inf.: GDDKiA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje