czwartek, 14 grudnia 2023 12:42

Porąbka Uszewska: Renowacja kapliczki zakończona sukcesem

Autor Katarzyna Jamróz
Porąbka Uszewska: Renowacja kapliczki zakończona sukcesem

Zakończyła się realizacja projektu pt. "Odzyskanie kapliczki słupowej Matki Bożej z Dzieciątkiem w Porąbce Uszewskiej" objętego wsparciem finansowym z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczki Małopolski_2023".

Prace konserwatorskie skupiły się na renowacji jednokondygnacyjnego cokołu, figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, płaskorzeźb oraz metalowego zadaszenia. Dodatkowo, fundament kapliczki został wzmocniony poprzez usunięcie istniejącej betonowej opaski i wykonanie nowej, co przyczyniło się do zwiększenia trwałości struktury.

Fot. UG Dębno

Zachwyca nie tylko mieszkańców

Dzięki zrealizowanemu zadaniu udało się skutecznie ochronić lokalne dziedzictwo kulturowe przed negatywnym wpływem czynników destrukcyjnych, zwłaszcza wilgoci, której obecność mogłaby prowadzić do degradacji obiektu i trwałych uszkodzeń jego struktury. Przywrócenie kapliczce walorów estetycznych przyczyniło się do podniesienia jej atrakcyjności kulturowej, artystycznej oraz wizualnej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 36 000,00 zł, z czego imponująca suma 21 498,00 zł została sfinansowana ze środków przyznanych przez województwo małopolskie. Dzięki tej znaczącej dotacji możliwe było przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, mających na celu zachowanie i przywrócenie blasku tej ważnej dla lokalnej społeczności kapliczki.

Fot. UG Dębno

Źródło/Fot. UG Dębno

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka