wtorek, 2 marca 2021 14:45

Poseł Kowal: „Przedsiębiorcy doszli do ściany. Obawiają się, że najgorsze jest dopiero przed nimi”

Autor Aleksandra Tokarz
Poseł Kowal: „Przedsiębiorcy doszli do ściany. Obawiają się, że najgorsze jest dopiero przed nimi”

Najsilniej dotknięte efektami pandemii są przedsiębiorstwa działające w sektorze usług konsumenckich – szczególnie gastronomia, hotelarstwo, transport (szczególnie związany z turystyką oraz dowozem uczniów) oraz szeroko rozumiane usługi turystyczne. Największy spadek przychodów odnotowują najmniejsze przedsiębiorstwa – mikrofirmy zatrudniające od 2 do 9 pracowników oraz osoby pracujące na tzw. samozatrudnieniu, istotnym jest zatem wsparcie tych przedsiębiorstw w procesie wychodzenia z kryzysu wywołanego Covid-19 – to wnioski, które płyną z badań przeprowadzonych na zamówienie posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala.

Wzięli w nim udział właściciele firm z województwa małopolskiego. Respondenci reprezentowali zróżnicowane branże: m.in.: handlową, gastronomiczną, remontową, produkcyjną, turystyczną, transportową czy finansową. Badane firmy zlokalizowane były na terenie całego województwa małopolskiego, w miejscowościach o różnej wielkości.

- Przedsiębiorcy czują niezadowolenie z faktu nierównego traktowania przez rząd branż i podmiotów gospodarczych. Z jednej strony ograniczona jest działalność m.in. restauracji, barów i kawiarni, z drugiej zaś działalność dużych sklepów wielkopowierzchniowych nie jest objęta aż takimi restrykcjami – tłumaczył poseł. - Przedsiębiorcy podkreślają, że doszli już do ściany pod względem płynności finansowej i nie są w stanie finansować działalności swojego biznesu. Część z badanych rozważa zamknięcie firm, znaczna liczba wprost deklaruje inwestowanie prywatnych środków w ratowanie dzieła ich życia.

Kiedy będzie można organizować wesela? Podano możliwe terminy
Wiele par młodych z niecierpliwością czeka na podanie konkretnej daty, po której będzie można organizować wesela. Do tej pory nie padła żadna konkretna deklaracja ze strony rządu. Teraz jest jednak przełom. Kiedy odmrożona zostanie branża ślubna?

Największą wartością przedsiębiorstw w opinii ich właścicieli są pracownicy. Badani przedsiębiorcy deklarują podejmowanie wszelkich działań w celu potrzymania stanu dotychczasowego zatrudnienia, mając świadomość kosztów ponownej rekrutacji i wyszkolenia personelu. Niestety, często wiąże się to z koniecznością redukcji wynagrodzenia zatrudnionych. Co ważne, respondenci podkreślają, ze tego typu działania spotykają się w zdecydowanej większości wypadków ze zrozumieniem pracowników, traktujących miejsce pracy jako swoistego rodzaju wartość.

Jak wynika z badań, przedsiębiorcy krytycznie oceniają zarówno działania rządu, jak i skuteczność tarcz antykryzysowych. Nieprzewidywalność podejmowanych przez rząd działań oraz podejmowanie decyzji „na ostatnią chwilę” uniemożliwia firmom planowanie oraz naraża je na koszty utrzymania infrastruktury i straty. Przedsiębiorcy podkreślają, że rząd nie ma długofalowego planu walki z pandemią oraz wychodzenia z kryzysu COVID-19 działając w nieprzemyślany i chaotyczny sposób.

- Rządzący nie traktują przedsiębiorców poważnie. Nie dość, że decyzje podejmowane przez rząd, rzadko są konsultowane, to jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy od wiceminister Semeniuk, że nie ma czasu zajmować się każdą gałęzią gospodarki z osobna. Teraz prof. Horban radzi przedsiębiorcom żeby wzięli się za produkcję maseczek to będą mieli z czego żyć. Przecież to się w głowie nie mieści. To są ludzie, rodziny, pracownicy, którzy z tego żyją, utrzymują swoich bliskich, spłacają kredyty. Rządzący nie biorą ich problemów na poważnie – mówi Paweł Kowal.

Czekają nas kolejne obostrzenia. Rząd wprowadzi lockdowny powiatowe?
Wprowadzenie lockdownu nie w całych województwach, a w poszczególnych powiatach i miastach? Jak przyznał Piotr Müller, rząd bierze takie rozwiązanie pod uwagę.

Najważniejszymi postulatami przedsiębiorców jest:

  • obniżenie lub czasowe zwolnienie z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • ułatwienie dostępu do gwarantowanych przez Państwo kredytów na odtworzenie działalności gospodarczej,
  • odblokowanie wszystkich branż działalności i umożliwienie działalności w reżimie sanitarnym,
  • czasowe zmniejszenie obciążania przedsiębiorców nowymi formami należności fiskalnych oraz wydłużenie czasu wakacji składkowych ZUS

- Widać, że w czasie kryzysu ludzie są solidarni. Pomimo trudnej sytuacji, przedsiębiorcy jako największą wartość ich firm wskazują pracowników. Deklarują tym samym podejmowanie wszelkich działań w celu podtrzymania stanu dotychczasowego zatrudnienia – dodaje Paweł Kowal. - Kluczowe jest zaplanowanie jak będziemy reagowali na sytuacje „dzień po” epidemii. Już teraz trzeba pomyśleć o trzech elementach: dostępie do łatwych kredytów, wsparciu możliwości szybkiego odtworzenia zespołów w poszczególnych firmach oraz koniecznych zmianach w prawie pracy. Wyniki badań zostaną wykorzystane w mojej pracy parlamentarnej.

koronawirus najnowsze informacje

fot. Facebook/Paweł Kowal

Małopolska - najnowsze informacje