sobota, 25 maja 2019 07:50

Powiat dąbrowski: Kolejne środki na renowację architektury sakralnej

Autor Marzena Gitler
Powiat dąbrowski: Kolejne środki na renowację architektury sakralnej

17 maja w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej podpisano umowy w sprawie udzielenia dotacji dla parafii na remont obiektów sakralnych. Dzięki środkom finansowym z budżetu powiatu zostaną przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie w czterech parafiach na terenie powiatu dąbrowskiego tj. parafii szczucińskiej, gręboszowskiej, żelichowskiej i luszowickiej.

Samorząd powiatowy w trosce o dziedzictwo historyczne i kulturalne Powiśla, prowadzi program finansowego wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru. Uchwały w sprawie udzielenia dotacji podjęte 26 kwietnia na V sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego. 17 maja podpisali je z przedstawicielami właścicieli zabytków starosta dąbrowski Lesław Wieczorek oraz wicestarosta Krzysztof Bryk.

Dzięki dotacji zrealizowane zostanie: wykonanie konserwacji technicznej wraz z konserwacją estetyczną wielkoformatowego obrazu na płótnie pn. Ekstaza Św. Antoniego z 1702 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Zygmunta w Żelichowie, wykonanie robót renowacyjno-budowlanych i odtworzeniowych – cokół strony zachodniej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, wykonanie pełnej konserwacji wraz z konserwacją estetyczną dwóch portali wykonanych z wapienia pińczowskiego usytuowanych na ścianie północnej i południowej prezbiterium Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie oraz wykonanie konserwacji i zabezpieczenie muru, ściany zewnętrzne – cokół i tynki w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Szczucinie.

Inf. i foto: Powiat Dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje