wtorek, 2 kwietnia 2019 11:17

Powiat Dąbrowski przygotowuje się do powodzi

Autor Marzena Gitler
Powiat Dąbrowski przygotowuje się do powodzi

28 marca w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Głównym tematem spotkania było zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu dąbrowskiego. Co zostanie zrobione w tym roku?

W spotkaniu udział wzięli między innymi starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, który przewodniczył posiedzeniu, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, przedstawiciele pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego oraz kierownicy Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Dąbrowie Tarnowskiej, Połańcu oraz Proszowicach.

Na podstawie zgłaszanych wcześniej wniosków i potrzeb uczestnicy spotkania ustalili, że plan robót utrzymaniowych i konserwacyjnych na 2019 rok w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych będzie obejmował:
- dwukrotne wykaszanie wałów;
- dozór techniczny nad wałami i przepompowniami melioracyjnymi;
- wykonanie dokumentacji remontu modernizacji prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła w km 34+270 – 38+350 położonego w miejscowości Maniów;
- ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisła w km 181+800 – 182+120 wraz z remontem dwóch ostróg w miejscowości Mędrzechów, co jest uzależnione od uzyskania środków finansowych w kwocie ok. 2, 6 mln zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na przebudowę prawego wału rzeki Wisła w km 0+000 – 14+000, od miejscowości Ujście Jezuickie do miejscowości Kanna;
- aktualizację dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Hubenickiego w km 0+946 – 12+570 od miejscowości Hubenice poprzez miejscowości Kozłów, Wola Gręboszowska, Gręboszów, Lubiczko i Żelichów aż do Żabna, obejmującej budowę pasa technologicznego wzdłuż koryta potoku oraz budowę i przebudowę przepustów.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjął wnioski nadesłane przez Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego oraz zgłoszone podczas posiedzenia i postanowił przekazać je odpowiednim jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem ujęcia ich w swoich planach finansowo-rzeczowych.

W pozostałych punktach posiedzenia zapoznano się ze sprawozdaniem z prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku, informacją Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o funkcjonowaniu Centrum w 2018 roku oraz przyjęto plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2019.

inf i foto: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych/msmol/gd/Powiat Dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje

Rozrywka