niedziela, 5 lipca 2020 17:36

Powiat krakowski: 3 mln dofinansowania na regionalne inwestycje

Autor Wiktoria Mitura
Powiat krakowski: 3 mln dofinansowania na regionalne inwestycje

Gmina Świątniki Górne i Mogilany - to właśnie tam powędrowały dofinansowani na realizację samorządowych inwestycji. Wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył promesy.

W Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny. Głównym jego celem będzie pomoc w realizacji e-usług i procesów administracyjnych. Projekt nosi nazwę „Elektroniczna administracja w gminie Świątniki Górne”. Wartość tej inwestycji to blisko 844 tys. zł. Kwota dofinansowania to ok. 633 tys. zł.

- Wsparcie rozwoju elektronicznej administracji w Gminie Świątniki Górne ułatwi pracę urzędnikom, jak również pomoże mieszkańcom w załatwieniu wielu urzędowych spraw. Wszyscy dziś widzimy, że e-usługi to już nie tylko przyszłość, ale teraźniejszość. To inwestycja, która na pewno będzie Państwu dobrze służyła - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Druga z promes dotyczy termomodernizacji budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochojnie. Miejsce nie było remontowane od ponad 50 lat. Strażnica pełni bardzo ważną funkcję w życiu mieszkańców. Aby mogła się rozwijać potrzebny jest remont. Ma on pozwolić m.in. na lepsza szkolenie umiejętności młodzieżowej drużyny pożarniczej. Projekt „Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie” jest oszacowany na 480 tysięcy złotych. Wartość dofinansowania to ok. 240 tys. zł.

- Pomoc strażakom to nasz obowiązek, praktyczna inwestycja we wspólne bezpieczeństwo, a zarazem podziękowanie za imponujące zaangażowanie strażaków ochotników. Strażnica OSP w Ochojnie pełni istotną funkcję społeczną na terenie gminy Świątniki Górne – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Gmina Świątniki Górne otrzymała również dofinansowanie na budowę boiska przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach.

- Dla nas to spotkanie z panem marszałkiem Łukaszem Smółką znaczyło bardzo wiele, dlatego, że podpisaliśmy promesę na 73 tys. zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach. Dla naszej miejscowości oznacza to, że dzieci będą mogły korzystać z funkcjonalnego boiska, którego bardzo nam brakowało - przyznała Teresa Waśniowska, sołtys Wrząsowic.

Gmina Mogilany uzyskała dofinansowanie w wysokości około 2 mln złotych na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – etap II”. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia to ponad 8 mln zł. W ramach projektu powstanie 7 km kanalizacji sanitarnej. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Lusinie.

- Intensywny rozwój wymaga też od nas troski o środowisko. To są dobrze wydane pieniądze. Z jednej strony dbamy o ekologię, a jednocześnie podnosimy komfort życia mieszkańców - podsumował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje