wtorek, 4 czerwca 2019 15:04

Powiat krakowski: Dwie drogi do remontu

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat krakowski: Dwie drogi do remontu

Przebudowa czeka dwie drogi powiatowe: nr 2171K w miejscowości Krzęcin (gmina Skawina) oraz nr 2134K w miejscowości Sąspów (gmina Jerzmanowice-Przeginia). Umowy zostały podpisane 3 czerwca 2019.

W Krzęcinie droga powiatowa zostanie rozbudowana na łącznej długości około 0,5 km. Jak podaje Starostwo Powiatowe w Krakowie, w ramach prac przewidziano: budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowę zatoki autobusowej i zjazdów, wykonanie poszerzeń jezdni, nowej warstwy ścieralnej, rowu odprowadzającego wody z przedmiotowego odcinka do istniejącego cieku oraz przebudowę fragmentu sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej kolidującej z rozbudowywaną drogą. Całość prac wyceniono na 2 246 602,21 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo-Eksportowe WIKOS Jerzy Strzelec.

W Sąspowie planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 2 582,14 mb.

– Obecnie droga posiada zmienną szerokość jezdni oraz konstrukcję w złym stanie z fragmentarycznym chodnikiem, na pozostałym odcinku występuje pobocze. Przebudowy wymaga system odprowadzania wody z jezdni, przystanki autobusowe oraz konieczne jest wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem zabezpieczenia ruchu pieszych – informuje Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie też ciąg pieszy o szerokości 2 m, wykonane nakładki bitumiczne na istniejącej jezdni oraz poszerzenia jezdni, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych w granicach pasa drogowego. Pojawi się też nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi, a także wybudowane odcinkowe kanały kanalizacji deszczowej.

Inwestycja w Sąspowie będzie kosztowała 4 366 513,33 zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski (lider) oraz PRODiM Oskar Niezabitowski (partner).

Przebudowa wspomnianych dróg powiatowych będzie finansowana z budżetu powiatu, obu gmin oraz w ramach dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka