środa, 18 września 2019 13:08

Powiat krakowski: Kto dostał najwięcej?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat krakowski: Kto dostał najwięcej?

Ile pieniędzy dostaną gminy powiatu krakowskiego na modernizację i rozbudowę dróg?

Samorządowcy z powiatu krakowskiego odebrali promesy na przebudowę i modernizację dróg. Dofinansowanie zostanie przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Które zadania drogowe będą realizowane w powiecie krakowskim?

Na jakie projekty podkrakowskie samorządy dostaną dotację?

Powiat krakowski (kwota dofinansowania: 38 160 281,96 zł)

– Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122- 0+210 (strona prawa), w miejscowości Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie powiatu krakowskiego i Miasta Kraków

– Remont drogi powiatowej Nr 2188K w km od 0+000 do 5+200 w miejscowości Tenczynek i Rudno, powiat krakowski, Gmina Krzeszowice

Gmina Czernichów (kwota dofinansowania 1 317 404 zł)

– Przebudowa drogi gminnej nr 601911K w km 0+400-0+434 wraz z budową przepustu ramowego w km 0+413 - 0+419 w miejscowości Przeginia Narodowa

– Przebudowa drogi gminnej nr 601891K w km 0+370,50-2+340,89 w miejscowości Dąbrowa Szlachecka

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce (kwota dofinansowania: 972 718 zł)

– Remont drogi gminnej nr 600010K Igołomia „Luborzyczka” – OSP w miejscowości Igołomia km 0+010-1+631

– Remont drogi gminnej nr 600018K Pobiednik Wielki – Pobiednik Mały w miejscowościach Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki km 0+011-1+599

Gmina Iwanowice (kwota dofinansowania: 382 298 zł)

– Remont nawierzchni drogi gminnej nr 600137K w km 0+060,00-0+405,50 w miejscowości Narama

– Remont nawierzchni drogi gminnej nr 600142K w km 0+015-1+455 w miejscowości Sułkowice

Gmina Jerzmanowice-Przeginia (kwota dofinansowania: 1 183 586,06 zł)

– Remont drogi gminnej 600172K w km od 0+000 do km 0+965 w miejscowości Jerzmanowice

– Remont drogi gminnej 600178K w km od 0+000 do km 1+843 w miejscowości Jerzmanowice

Gmina Krzeszowice (kwota dofinansowania: 2 300 681,55 zł)

– Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45 w miejscowości Krzeszowice

– Remont drogi gminnej nr 600412K w km 0+300,00 do km 0+775,00 w miejscowości Dębnik

Gmina Liszki (kwota dofinansowania: 700 073,82 zł)

– Przebudowa drogi gminnej na odcinku I w kilometrze 0+000,00- 0+097,96 w miejscowości Piekary i Kryspinów oraz na odcinku II w kilometrze 0+002,75 - 0+284,89 w miejscowości Kryspinów

Gmina Michałowice (kwota dofinansowania: 394 474 zł)

– Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034-0+283 w miejscowości Więcławice Stare,

Gmina Skawina (kwota dofinansowania: 722 666 zł)

– Przebudowa drogi gminnej nr 601217 K Zelczyna - Krzęcin od km 0+000 do km 0+923,04 w miejscowościach: Krzęcin, Zelczyna

Gmina Słomniki (kwota dofinansowania: 771 716,85 zł)

– Remont drogi gminnej nr 601822K ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki

– Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin

Gmina Sułoszowa (kwota dofinansowania: 2 480 952,63 zł)

– Przebudowa drogi gminnej nr 601303K na odcinku I w km 0+000-0+680 (ul. Szkolna) oraz na odcinku II w km 0+000-0+534 (ul. Stara Wieś) w miejscowości Wielmoża

– Remont drogi gminnej nr 601313K w km 0+735 do 1+755 w miejscowości Wola Kalinowska

Gmina Zabierzów (kwota dofinansowania: 587 908 zł)

– Rozbudowa drogi gminnej nr 601657K w km od 0+000,00 do km 0+236,18 w miejscowości Karniowice

– Przebudowa drogi gminnej nr 601644K (ul. Dworska ) w km od 0+000,00 do km. 0+423,00 w miejscowości Pisary

Gmina Zielonki (kwota dofinansowania: 4 577 007,70 zł)

– Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka w km 0+000 do km 0+152 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr
2133K w miejscowości Korzkiew

– Budowa drogi gminnej od km 0+017,70 do km 0+472,86 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2293K w miejscowości Batowice.

Powiat krakowski - najnowsze informacje