wtorek, 29 października 2019 08:17

Powiat krakowski: Wiemy już, kiedy powstanie węzeł w Gaju na zakopiance

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat krakowski: Wiemy już, kiedy powstanie węzeł w Gaju na zakopiance

Kto zaprojektuje i wykona węzeł w Gaju na DK7 (zakopianka), koło Krakowa? GDDKiA wybrała wykonawcę.

– Nowy węzeł drogowy w Gaju zastąpi istniejące skrzyżowanie DK7 z drogami powiatowymi, poprawiając tym samym zarówno bezpieczeństwo, jak i przepustowość ruchu na zakopiance – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków.

Wykonawcą węzła na DK7 w Gaju koło Krakowa ma być konsorcjum firm: EUROVIA Polska S.A. i Nowak – Mosty Sp. z o.o. Na zrealizowanie wszystkich prac ma 27 miesięcy.

– Przygotowanie projektu wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację węzła może potrwać 16 miesięcy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe czyli okresy od 15 grudnia do 15 marca – wyjaśnia GDDKiA.

Konsorcjum zaprojektuje i wykona węzeł drogowy drogi krajowej nr 7. Dodatkowo, jak podaje GDDKiA, wykonawca przebuduje istniejące drogi w zakresie kolizji z projektowanym węzłem. Wybuduje też drogi, w tym zmieni przebieg istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji. W planach jest także budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, murów oporowych i palisad, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych), a także budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego.

– Przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia nowego węzła do istniejącego układu komunikacyjnego – dodaje GDDKiA.

Koszt inwestycji to ponad 31 mln 825 tys. zł brutto.

Powiat krakowski - najnowsze informacje