sobota, 5 października 2019 07:00

Powiat limanowski: Podzielono pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych

Autor Marzena Gitler
Powiat limanowski: Podzielono pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych

25 września w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu wręczono promesy potwierdzające dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Odebrali je również samorządowcy z terenu powiatu limanowskiego.
W imieniu Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesy wręczył dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki Arkadiusz Psica.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga odebrał dofinansowanie na ponad 9,6 mln zł. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce w miejscowości Łętowe – powiat limanowski. Środki zostaną też przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlna – Wilkowisko w miejscowości Stróża oraz drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie w Zalesiu.

Czek na blisko 1 mln zł otrzymała też Gmina Laskowa. Dzięki wsparciu przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej Laskowa - Jaworzna - Łęg na długości 650 m w Laskowej. Wykonany też zostanie remont drogi gminnej Ujanowice - Osiedle Centrum w Ujanowicach

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek odebrał promesę na blisko 300 tys. zł. na dofinasowanie remontu ulicy Ogrodowej w Tymbarku. Przypominamy, że prace remontowe w Tymbarku już się ropoczęły, a ich łączna wartość wyniesie ponad 364 000 zł. W związku z remontem mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.

Przebudowa drogi gminnej Męcina – Kłodne - Stańkowa oraz rozbudowa mostu w Starej Wsi na drodze w kierunku ul. Bema - to zadania jakie realizowane będą z Funduszu Dróg Samorządowych przez gminę Limanowa. Na ten cel samorząd otrzymał 2,2 mln zł. Promesę na realizację zadań drogowych odebrał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Inwestycja związana z przebudową drogi realizowana będzie na drodze gminnej nr K340452 w Męcinie i Kłodnem. Zakres robót drogowych obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku o długości 950 m, chodnika na długości 600 m, wykonanie poboczy oraz poprawę odwodnienia terenu. W ramach zadania wykonane zostanie także oświetlenie - przy drodze powstaną 23 lampy hybrydowe.

Przebudowa drogi realizowana będzie przez firmę ZIBUD z Kamienicy. Łączna wartość inwestycji to ponad 2 mln 415 tys. zł., przy dofinansowaniu w kwocie 1 mln 787 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na przyszły rok.

W Limanowej realizowana też będzie rozbudowa mostu znajdującego się w ciągu drogi Stara Wieś - w kierunku ul. Bema. Dotychczasowy obiekt o szerokości 3,5 m zostanie poszerzony do szerokości 6 m. W ramach zadania wykonana zostanie również przebudowa infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej i energetycznej. Na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskana została kwota 413.000,00 zł, przy łącznej wartości inwestycji wynoszącej 688 tys. zł.

Rozbudowa mostu będzie końcowym etapem całości zadania związanego z przebudową drogi w Starej Wsi gdzie od kwietnia br. na długości 1700 metrów wykonana została nowa nawierzchnia drogi o szerokości 5,5 m. Łączna wartość inwestycji realizowanej przez firmę PROFEXIM z Mszany Dolnej to prawie 3 mln 700 tys. zł.

Marzena Gitler

Limanowa - najnowsze informacje