czwartek, 23 maja 2019 13:32

Powiat ostrzega przed oszustami

Autor Mirosław Haładyj
Powiat ostrzega przed oszustami

Naczelnik Wydziału Środowiska Powiatu Suskiego wydał oświadczenie ostrzegające przed oszustami podającymi się za serwisantów instalacji solarnych.

Poniżej prezentujemy jego treść.

Szanowni Państwo !!!

W związku z informacjami które odbieramy od Mieszkańców Powiatu Suskiego, a dotyczącymi serwisu pogwarancyjnego instalacji solarnych, informujemy, że :

  • Powiat Suski nie zlecał wykonania odpłatnych napraw i przeglądów instalacji solarnych,
  • Powiat Suski, Pracownicy Wydziału Środowiska, Naczelnik Wydziału Środowiska nie rekomendował jakiejkolwiek firmy do wykonywania przeglądów instalacji solarnych i płatnych napraw,
  • Powoływanie się serwisantów w rozmowach z Mieszkańcami Powiatu na uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału Środowiska, w zakresie konieczności odpłatnego serwisowania instalacji nie są zgodne z prawdą i mogą spotkać się z koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową.

Wszelkie próby powoływanie się serwisantów w rozmowach z Mieszkańcami Powiatu na uzgodnienia z Powiatem Suskim lub jego pracownikami w zakresie konieczności odpłatnego serwisowania instalacji proszę zgłaszać pisemnie na adres Wydziału Środowiska wraz z podaniem danych firmy które takie informacje rozpowszechniają.

Naczelnik Wydziału Środowiska

Paweł Dyrcz

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje