piątek, 30 sierpnia 2019 14:14

Powiat proszowicki dostanie dotację na karetkę pogotowia

Autor Marzena Gitler
Powiat proszowicki dostanie dotację na karetkę pogotowia

Umowę o przyznaniu dotacji podpislił 28 sierpnia w Krakowie starosta proszowicki Grzegorz Pióro i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na mocy umowy wojewoda małopolski przekaże staroście proszowickiemu 100 tys. zł dofinansowania na zakup ambulansu.

W powiecie proszowickim działają 2 ZRM-y typu „P” i 1 ZRM typu „S”. Dwa ZRM-y stacjonują w Proszowicach, a jeden w Słomnikach.

W powiecie działa także 1 Izba Przyjęć zlokalizowana w SP ZOZ w Proszowicach.

Wymiana taboru samochodowego, zainicjowana przez starostę proszowickiego, wpłynie na podniesienie poziomu jakości usług realizowanych przez Szpital w Proszowicach. Nowe ambulans nie tylko zwiększy komfort i bezpieczeństwo transportu pacjenta, ale także zapewni sprawny dojazd na miejsce wezwania.

inf. i foto: UW w Krakowie

Proszowice - najnowsze informacje