wtorek, 9 lutego 2021 11:57

Powiat proszowicki. Nowy autobus w DPS w Łyszkowicach

Autor Wiktoria Mitura
Powiat proszowicki. Nowy autobus w DPS w Łyszkowicach

Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach wzbogacił się o nowy autobus, który został zakupiony w ramach projektu "Likwidacja barier transportowych”, Obszar D – zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autobus przeznaczony jest do przewozu 20 osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i posiada odpowiednie w tym zakresie przystosowanie.

Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł 276.750,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 70% ceny, czyli 180.810,00 zł. Pozostała kwota w wysokości: 95.940,00 zł to środki własne pozyskane z Powiatu Proszowickiego (43.450,00 zł), Gminy Koniusza (10.000,00 zł),Gminy Proszowice (5.000,00 zł) oraz wpłaty darowizn rodzin Uczestników i sympatyków WTZ (37.490,00 zł).

- Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu dla nas bardzo serdecznie dziękujemy -  powiedziała Agnieszka Trela Dyrektor DPS w Łyszkowicach.
- Rok 2020 dla wszystkich nie był łatwym czasem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pomimo przeszkód i niepewnej sytuacji udało nam się zrealizować jedną z ważniejszych dla nas inwestycji jaką jest nowy samochód. Posiadanie nowego środka transportu umożliwi uczestnikom warsztatu w pełni korzystać z szerokiego wachlarza usług oferowanych przez ośrodek. Zakup samochodu daje nie tylko możliwości systematycznego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy psychologicznych, ale również pozwoli na propagowanie Ośrodka i prezentację własnych prac oraz umiejętności naszych podopiecznych na poziomie regionalnym oraz ponadregionalnym. Dzięki tej inwestycji jednostka będzie mogła w pełni realizować podstawowe cele działalności czyli rehabilitację społeczno - zawodową uczestników – dodaje Agnieszka Studzińska kierownik WTZ w Łyszkowicach.

Obsługę programu w imieniu Powiatu Proszowickiego realizuje corocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Tekst: PCPR w Proszowicach    Fot. Archiwum WTZ w  Łyszkowicach

Proszowice - najnowsze informacje