czwartek, 1 października 2020 18:10

Powiat proszowicki. Oddział pulmunologii w szpitalu powiatowym - zawieszony

Autor Wiktoria Mitura
Powiat proszowicki. Oddział pulmunologii w szpitalu powiatowym - zawieszony

Wiele osób obawiało się podjęcia takiej decyzji. Niestety - oddział pulmunologii w proszowickim szpitalu został czasowo zawieszony. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest odejście czterech lekarzy z tego oddziału, którzy nie chcieli dalej współpracować z placówką. Dlaczego? Starostwo Powiatowe wyjaśnia.

Problemy proszowickiego szpitala ciagną się od dłuższego czasu. Szpital zmuszony jest zawiesić działalność oddziału pulmunologii. Dlaczego? Kilka miesięcy temu wypowiedzenia złożyło czterech lekarzy, pracujących na tym oddziale. 30 września minął termin ich wypowiedzień. Teraz, szpital proszowicki poszukuje nowej kadry lekarskiej.

Dlaczego doszło do takiej sytuacji?

Piotr Janczyk - Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach tłumaczy, dlaczego podjęto taką decyzję.

"Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Proszowicach informuje, że funkcjonowanie Oddziału Pulmonologii w Proszowickim Szpitalu z dniem 1 października 2020 roku zostało zawieszone. Pacjenci zostali wypisani lub przeniesieni na Oddział Wewnętrzny.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 30 września br.  minął termin wypowiedzeń, jakie złożyła czwórka lekarzy zatrudnionych na Oddziale Pulmonologii.

Dyrekcja Szpitala wielokrotnie podejmowała rozmowy, aby lekarze Ci zechcieli pozostać i pracować nadal w Szpitalu. Takie rozmowy miały miejsce również w Zarządzie Powiatu Proszowickiego. Niestety nie udało się nakłonić lekarzy do pozostania w Proszowicach i pracy na Oddziale Pulmunologii.

Jednym z głównych argumentów tłumaczących odejście lekarzy był brak możliwości rozwoju z czym zupełnie się nie zgadzamy. Przytoczmy tylko główne wydatki na zakup sprzętu i modernizację Oddziału Pulmunologii w ostatnich latach wyniosły: 1.711.569,06 zł

Informujemy, że Zarząd Powiatu Proszowickiego stwarzał możliwość rozwoju, doskonalenia zawodowego lekarzy poprzez utworzenie Funduszu w wysokości 60.000,00 zł rocznie w latach 2018-2019-2020 na doskonalenie zawodowe, opłacanie kursów, zwrot kosztów dojazdu.

W 2020 roku z powodu panującej epidemii środki Funduszu z powodu braku możliwości ich wykorzystania zostały przesunięte z zgodą Rady Powiatu na remont klimatyzacji bloku operacyjnego w Szpitalu.

Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Proszowicach informuje, że Dyrekcja Szpitala przy wsparciu Zarządu Powiatu Proszowickiego intensywnie poszukuje nowej kadry lekarskiej do wznowienia pracy Oddziału Pulmunologii".

Podpisał

Piotr Janczyk

Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje