poniedziałek, 14 grudnia 2020 08:40

Nowe Brzesko. Ostatnie pożegnanie Mariana Mackiewicza ze Śmiłowic

Autor Wiktoria Mitura
Nowe Brzesko. Ostatnie pożegnanie Mariana Mackiewicza ze Śmiłowic

W sobotę, 12 grudnia, w wieku 68 lat na wieczną wartę odszedł Marian Mackiewicz ze Śmiłowic jeden z najbardziej zasłużonych mieszkańców Gminy Nowe Brzesko, były przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko. Ostatnie 9 lat spędził w czterech ścianach, przykuty do łóżka z powodu ciężkiej choroby, otoczony opieką najbliższych.

Marian Mackiewicz był aktywnym członkiem społeczności sołeckiej i gminnej. Był wieloletnim radnym gminnym ze Śmiłowic, a od 1 stycznia 2011 roku pierwszym po 130 latach przewodniczącym Rady Miejskiej Nowe Brzesko. Aktywnie, odważnie i merytorycznie zabierał głos na sesjach i zebraniach. Bywał czasem impulsywny w swoich wystąpieniach. Przewodniczenie Radzie Miejskiej i aktywne działanie przerwała nagła choroba, jaka pojawiła się pod koniec sierpnia 2011r.

Marian Mackiewicz był jednym z najbardziej oddanych Ruchowi Ludowemu w Gminie Nowe Brzesko i Powiecie Proszowickim. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowym Brzesku. Był też członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Proszowicach.

Obok działalności w samorządzie i Ruchu Ludowym Kolega Druh Marian był też aktywnym strażakiem ochotnikiem w OSP Śmiłowice. Przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika OSP Śmiłowice, był też członkiem Prezydium i Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Brzesku.

Był lubianym, cenionym i szanowanym człowiekiem, zawsze koleżeński, gotów do pomocy, współpracy i współdziałania.

Ostatnie pożegnanie śp. Mariana zaplanowano na czwartek 17 grudnia 2020r. Od 12.30 różaniec i msza św. w Sierosławicach, następnie odprowadzenie na cmentarz w Hebdowie.

Cześć Jego Pamięci !

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka