czwartek, 29 lipca 2021 21:14

Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Autor Edyta Sowa
Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach odbył się uroczysty apel związany z obchodami Święta Policji. Podczas tegorocznej uroczystości 53 policjantom z komendy oraz podległych jednostek zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Święto Policji to czas podziękowania wszystkim Policjantkom i Policjantom za ich ciężką i odpowiedzialną służbę, za narażanie własnego życia czy zdrowia dla ochrony życia i zdrowia innych, ale także podziękowania pracownikom Policji za ich trud i wkład, który nierozerwalnie wiąże się ze służbą policyjną.

Tegoroczne obchody Święta Policji, ze względu na konieczność  reżimu sanitarnego, miały skromniejszy charakter i wzięła w nich udział ograniczona liczba osób. Mimo skromniejszej formy, był to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy.

Uroczysty apel rozpoczął się o godz. 10.00 złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi przez dowódcę uroczystości kom.  Artura Studnickiego. W dalszej części odczytano rozkazy, po czym Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach  - mł. insp. Robertem Michną przystąpił do uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awansowanych zostało 53 policjantów:

- na stopień nadkomisarza Policji – 2 funkcjonariuszy

- na stopień komisarza Policji – 1 funkcjonariusz

- na stopień aspiranta sztabowego Policji – 6 funkcjonariuszy

- na stopień starszego aspiranta Policji – 5 funkcjonariuszy

- na stopień  aspiranta Policji – 8 funkcjonariuszy

- na stopień młodszego aspiranta Policji – 10 funkcjonariuszy

- na stopień sierżanta sztabowego Policji –  11 funkcjonariuszy

- na stopień starszego sierżanta Policji –  2 funkcjonariuszy

- na stopień sierżanta Policji – 3 funkcjonariuszy

- na stopień starszego posterunkowego Policji – 5 funkcjonariuszy

W kolejnej części uroczystości burmistrzowie i wójtowie wręczyli wyróżniającym się policjantom i pracownikom Policji nagrody ufundowane przez samorządy powiatu, natomiast Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyróżnił listami gratulacyjnymi trzech pracowników cywilnych za sumienną i długoletnią pracę. Ponadto 10 osób zostało uhonorowanych okolicznościowymi medalami z okazji 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Podczas przemówień padło wiele ważnych i ciepłych słów, szczególnie w stronę policjantek i policjantów, za profesjonalizm w podejmowanych działaniach i wytrwałą służbę, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa.

foto.KPP Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje