czwartek, 24 czerwca 2021 08:25

Powstanie nowy most na granicy Polski i Słowacji. Wojewoda wydał pozwolenie

Autor Mirosław Haładyj
Powstanie nowy most na granicy Polski i Słowacji. Wojewoda wydał pozwolenie

Na granicy Polski i Słowacji zostanie na nowo wybudowany most łączący dwie graniczne miejscowości, Chyżne i Trstena. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie wydał decyzję o pozwoleniu na budowę tej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na granicy Polski i Słowacji i jest realizowane na podstawie umowy pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowackiej z 16 lipca 2018 r. uzupełnionej Umową Partnerską, podpisaną 7 marca 2019 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie a Słowackim Zarządem Dróg, Generalną Dyrekcją  w Bratysławie. Z uwagi na zły stan istniejącej przeprawy mostowej GDDKiA – Oddział w Krakowie zdecydowała o budowie nowego mostu.

Dokumenty pozwolenia na budowę/Fot.: MUW
Dokumenty pozwolenia na budowę/Fot.: MUW

Pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Małopolskiego dotyczy części inwestycji w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Inwestor równolegle wystąpił do Urzędu Powiatowego w Żlinie o udzielenie pozwolenia na budowę mostu w części leżącej po stronie słowackiej.

Inwestycja obejmie:

  • rozbiórkę istniejącego drogowego mostu granicznego,
  • budowę nowego mostu granicznego w ciągu drogi krajowej nr 7,
  • remont opaski brzegowej,
  • przebudowę dojazdów do obiektu,
  • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej most,
  • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja jest finansowana ze środków rządowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej (po połowie).

Fot. i inf.: MUW

Podhale

Podhale - najnowsze informacje