czwartek, 17 grudnia 2020 13:59

Powstanie nowy przystanek kolejowy w Krakowie

Autor Marzena Gitler
Powstanie nowy przystanek kolejowy w Krakowie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję dotyczącą budowy przystanku kolejowego „Kraków Prądnik Czerwony”. Planowana inwestycja będzie stanowić jeden z przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) na linii kolejowej nr 8 wraz z parkingiem typu Park & Ride.

Tworzenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz sprawne jej funkcjonowanie jest obecnie jednym z priorytetów rozwoju miasta i województwa. Wnioskowana inwestycja znajduje się na liście projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycje realizowane w trybie ZIT współfinansowane są ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLIS).

Budowa przystanku SKA „Kraków Prądnik Czerwony” ma na celu organizację przesiadkowego węzła komunikacyjnego, łączącego wszystkie rodzaje transportu, tj.: kolejowego, miejskiego (komunikacja zbiorowa autobusowa) oraz indywidualnego. Inwestycja wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla podróżnych, w szczególności mieszkańców sąsiednich powiatów i dalszych dzielnic Krakowa.

Inf. MUW w Krakowie, Obraz: MichaelGaida z Pixabay

Kraków

Kraków - najnowsze informacje