czwartek, 5 października 2023 05:00

Prace przekroczyły już półmetek. Mija rok od rozpoczęcia budowy S7 odcinka Miechów-Szczepanowice

Autor Mirosław Haładyj
Prace przekroczyły już półmetek. Mija rok od rozpoczęcia budowy S7 odcinka Miechów-Szczepanowice

3 października minął rok od rozpoczęcia budowy odcinka S7 Miechów-Szczepanowice. Zaawansowanie prac przekroczyło już półmetek. Ta trasa połączy funkcjonujące już w województwie małopolskim odcinki ekspresówki na północ od Krakowa, a późniejsze rozpoczęcie jej budowy jest konsekwencją odwołań od decyzji środowiskowej.

Odcinek S7 Miechów-Szczepanowice pozwoli na ominięcie miasta od wschodu i południa. Teraz, po oddaniu do ruchu we wrześniu odcinka od Moczydła do węzła Miechów, kierowcy muszą zjechać z ekspresówki i przejechać na drogę krajową nr 7 północną obwodnicą Miechowa DW783. Nowa S7 nie łączy się bowiem bezpośrednio z dotychczasową DK7.

Pierwotny pomysł GDDKiA na budowę tej drogi był inny. Chciano zrealizować od razu cały 24-kilometrowy odcinek od Moczydła do Szczepanowic, co pozwoliłoby na połączenie z kolejnym odcinkiem Szczepanowice-Widoma. Takie rozwiązanie byłoby najlepsze, nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem. Jednak ze względu na protesty, które pojawiły się podczas przygotowania inwestycji, musiano zmienić plany.

Odwołania

W styczniu 2015 roku GDDKiA uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całej inwestycji związanej z budową S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa. To zadanie zostało podzielone na trzy odcinki: Moczydło-Szczepanowice (24 km); Szczepanowice-Widoma (13,1 km); Widoma-Kraków Nowa Huta (18,3 km). Granicami poszczególnych odcinków były węzły pozwalające na przejazd na dotychczasową drogę krajową nr 7, co w razie przesunięcia w czasie realizacji poszczególnych odcinków ułatwiałoby ruch tranzytowy.

Niestety, decyzja środowiskowa spotkała się z licznymi protestami i odwołaniami. Dotyczyły one przede wszystkim odcinka Miechów-Szczepanowice, a konkretnie okolic wsi Poradów i Parkoszowice. Rozpatrywanie odwołań dotyczących tylko tego krótkiego, kilkukilometrowego fragmentu trasy powodowało, że cała prawie 60-kilometrowa inwestycja została wstrzymana. Dlatego też zdecydowano wydzielić z niej fragment trasy Miechów-Szczepanowice, którego dotyczyło postępowanie odwoławcze. Tym samym I odcinek małopolskiej S7 na północ od Krakowa, Moczydło – Szczepanowice, został podzielony na dwie części: Moczydło-Miechów (długość 18,7 km) i Miechów-Szczepanowice (5,3 km).

Dzięki tej decyzji GDDKiA mogła rozpocząć budowę S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w lipcu 2020 roku. Ta trasa wymagała budowy wielu obiektów, m. in. 400-metrowej estakady, co przełożyło się na czas trwania budowy. Realizacja kontraktu zajęła trzy lata. Gdyby nie podjęcie decyzji o podzieleniu inwestycji na dwie części, to prawdopodobnie trasa z Moczydła do Szczepanowic byłaby gotowa najwcześniej w 2026 roku.

Stan prac

Pozwolenie na budowę odcinka Miechów – Szczepanowice otrzymano we wrześniu 2022 roku, niemal równo trzy lata po zezwoleniu na realizację trasy Moczydło – Miechów. GDDKiA zdaje sobie sprawę, jak ważny dla kierowców i podróżnych jest brakujący fragment trasy S7. Dlatego w planach jest jak najszybsze ukończenie jego budowy, tak, by udostępnić ją dla ruchu. Ma się to odbyć w sierpniu 2024 roku, a więc niespełna rok po otwarciu odcinka Moczydło-Miechów i niecałe dwa lata po rozpoczęciu budowy.

Przebudowano już całą instalację wodociągową i sanitarną na terenie budowy. Trwają prace związane z kanalizacją deszczową. Przełożono też kolidującą z inwestycją infrastrukturę energetyczną i teletechniczną. Wykopano ok. 430 tysięcy m³ ziemi, która została wykorzystana do budowy nasypów. Pozostaje jeszcze 160 tysięcy m³ wykopów do zrobienia i tyle samo nasypów do zbudowania. Na trasie powstaje też pięć wiaduktów – dwa są już prawie gotowe, na trzech pozostałych trwają intensywne prace. Na połowie przyszłej drogi położono już pierwszą warstwę asfaltu. Na odcinku 1 km zaczęto kłaść drugą.

Za budowę odcinka odpowiada konsorcjum Fabe Polska (lider) i Sp Sine Midas Stroy. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Multiconsult.

Fot. i inf.: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka