wtorek, 5 listopada 2019 12:50

Proszowice: była promesa i obietnice, jest wyremontowana droga

Autor Manuel Langer
Proszowice: była promesa i obietnice, jest wyremontowana droga

2 marca Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy uczestniczył w uroczystym spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Podczas tego spotkania, odebrał z rąk wicepremier Beaty Szydło i ministra Joachima Brudzińskiego promesy dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach dofinansowania Gmina Proszowice otrzymała środki w wysokości 820 000 złotych, które przekazane zostały na remont pięciu dróg.

Jedną z nich jest odcinek drogi gminnej w miejscowości Kościelec, której uroczyste otwarcie odbyło się 26 października, a udział w nim wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, Zastępca Burmistrza Zbigniew Nowak, Radny Rady Miejski Marek Paluch, sołtys Marta Będkowska, Orkiestra Dęta Floriana, także okoliczni mieszkańcy.

W ramach remontu wymieniona została nawierzchnia ścieralna masy mineralno-asfaltowej wraz z ułożeniem wzmocnienia/wyprofilowania istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonane zostało także ścięcie poboczy wraz z uzupełnieniem ich nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie, z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysową. Wartość wykonanych prac to 277 411,40 złotych.

Info/foto: Rzecznik Prasowy Gminy Proszowice

Proszowice - najnowsze informacje