wtorek, 8 lutego 2022 15:17

Proszowice. Nowy sprzęt dla strażaków z OSP

Autor Norbert Kwiatkowski
Proszowice. Nowy sprzęt dla strażaków z OSP

W dniu 31 stycznia 2022 roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu został przekazany sprzęt oraz umundurowanie strażackie pozyskane przez Gminę Proszowice z Funduszu Sprawiedliwości. Uroczystego przekazania dokonał  Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Norbert Kaczmarczyk. Doposażone zostały trzy jednostki z Gminy Proszowice OSP Kościelec, OSP Klimontów, OSP Stogniowice oraz OSP Polekarcice z Gminy Koniusza.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach bryg. Bogdan Skowron, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Zbigniew Nowak, Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach druh Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Proszowicach druh Grzegorz Śląski, radni Rady Miejskiej w Proszowicach Marek Paluch, Mieczysław Krzynówek oraz druhowie z jednostek OSP Kościelec, OSP Klimontów, OSP Stogniowice
i OSP Polekarcice.

Zakupione umundurowanie dla OSP Klimontów:

 • Ubranie specjalne – 6 szt.
 • Ubranie koszarowe – 7 szt.
 • Buty specjalne FHR 003 – 1 para.
 • Buty specjalne FHR 006 – 4 pary.
 • Hełm strażacki – 4 szt.
 • Rękawice strażackie – 1 para.

Zakupione umundurowanie oraz sprzęt dla OSP Kościelec:

 • Ubranie specjalne – 6 szt.
 • Hełm strażacki – 6 szt.
 • Radiotelefon Motorola – 1 szt.
 • Rękawice specjalne – 6 par.

Zakupione umundurowanie oraz sprzęt dla OSP Stogniowice:

 • Motopompa – 1 szt.
 • Prądownica – 1 szt.
 • Wąż do motopompy 75 – 4 szt.
 • Wąż do motopompy 52 – 4 szt.
 • Wąż do motopompy 110 – 3 szt.
 • Przełącznik 110 – 1 szt.
 • Spodniobuty – 6 szt.
 • Peleryna – 6 szt.
 • Pompa zatapialna Evak – 1 szt.
 • Ubranie koszarowe – 4 szt.
 • Klucz do hydrantu podziemnego – 1 szt.
 • Klucz do hydrantu nadziemnego – 1 szt.
 • Rozdzielacz kulowy – 1 szt.
 • Tłumica teleskopowa – 1 szt.
 • Pilarka spalinowa – 1 szt.

Ochotnicze Straże Pożarne bardzo często są pierwszymi służbami na miejscu  zdarzenia. Zakup sprzętu oraz umundurowania specjalnego pozwoli na jeszcze skuteczniejsze likwidowanie miejscowych zagrożeń oraz niesienie pomocy osobom poszkodowanym.

Z uwagi na lokalizację obszaru działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, który obejmuje Gminę Proszowice, a w szczególności dolinę rzeki Szreniawy, większość akcji bojowych, w których uczestniczą druhowie wiąże się z usuwaniem skutków podtopień powstałych w wyniku wezbrań rzeki. Corocznie zwiększa się udział Ochotniczych Straży Pożarnych w likwidowaniu lokalnych zagrożeń, pożarów budynków i skutków wypadków komunikacyjnych.

Proszowice - najnowsze informacje