poniedziałek, 4 stycznia 2021 19:58

Przepłaciła stanowiskiem aferę ze szczepieniami poza kolejnością

Autor Tomasz Stępień
Przepłaciła stanowiskiem aferę ze szczepieniami poza kolejnością

Dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze stanowiska Prezesa Zarządu. To konsekwencje afery z zaszczepieniem na Covid-19 kilkunastu znanych osób spoza grupy „zero”.

Zakończyła prace komisja powołana przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. Jak się okazuje, wszystkiemu zawiniła słaba organizacja operacji szczepienia.

Centrum Medyczne przygotowywało się do rozpoczęcia szczepień od 4 stycznia 2021 r. Tymczasem już 29 grudnia 2020 r. otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r. kolejnych 375 dawek, które na dodatek zostały dostarczone rozmrożone i należało zużyć je do końca roku. Działając presją czasu popełniono błędy z obawy, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym. I dlatego zdecydowano się zaproponować szczepienia dodatkowym osobom.

– Komisja stwierdziła, że CM WUM Sp. z o. o. nie dopełniło w należyty sposób akcji informacyjnej w społeczności WUM, wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów WUM. Komisja jednoznacznie stwierdza, że w Centrum Medycznym WUM Sp. z o. o. miała miejsce zła organizacja akcji szczepień. Komisja stwierdza ponadto fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia – informuje WUM.

Efekt? Rada Nadzorcza spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu, dr n. med. Ewę Trzeplę. Do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa pełniącą obowiązki Prezesa spółki CM WUM Sp. z o.o. będzie mgr Bogda Lipszyc.

Specjalne oświadczenie odnośnie całej sprawy wydał też rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong: "Jest mi niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji związanej z nieprawidłowościami przy szczepieniach przeciwko Covid-19 prowadzonych przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spółkę zależną od Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako Rektor powołałem specjalną Komisję, która przeanalizowała krok po kroku proces szczepień. Informacja na temat ustaleń Komisji została opublikowana w dniu dzisiejszym na www.wum.edu.pl

Zawsze w swojej pracy zawodowej, jak również w życiu prywatnym, kieruję się najwyższymi zasadami moralnymi i etycznymi. Jednocześnie informuję, że nie zaszczepiłem się w CM WUM Sp. z o.o.,  ani w żadnym innym ośrodku, czekam na swoją kolej. Nie zaszczepiłem też swojej 91-letniej mamy, ani nikogo z mojej rodziny."

koronawirus najnowsze informacje
Polska

Polska - najnowsze informacje