czwartek, 26 maja 2022 11:34

PUP pomaga w poszukiwaniu pracy Ukraińcom

Autor Katarzyna Jamróz
PUP pomaga w poszukiwaniu pracy Ukraińcom

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w porozumieniu z Dyrektorką Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu spotkali się z obywatelami Ukrainy przebywającymi w schronisku, którzy są zainteresowani podjęciem pracy.

W trakcie spotkania omówiono możliwości podjęcia pracy w zakładach, których właściciele wyrazili chęć zatrudnienia osób z Ukrainy. Pozyskano również informacje od mieszkańców schroniska w zakresie ich kompetencji i możliwości podjęcia pracy.

– Jestem przekonany, że wspólne działania zaowocują znalezieniem pracy przez osoby z Ukrainy przebywające w schronisku

– mówi starosta Adam Korta.

W Szkolnym Schronisku w Rozdzielu obecnie przebywa 25, w tym jedenaścioro dzieci w wieku od 4-17 lat. Pochodzą z różnych regionów Ukrainy, od Mariupola, rejonu Kijowa, z pogranicza rosyjsko-ukraińskiego i części środkowej i wschodniej Ukrainy. Pierwsze osoby do Rozdziela trafiły 9 marca, wtedy do schroniska przybyło 47 osób. Z czasem grupa ta pomniejszyła się o tych, którzy skorzystali z oferowanych im zaproszeń między innymi do Szwecji, Włoch, Niemiec i do USA. Dwie osoby, wróciły do Ukrainy.

Inf.: Starostwo Powiatowe  
Fot.: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje