sobota, 26 czerwca 2021 14:55

Radni zdecydowali. Burmistrz Myślenic z absolutorium i wotum zaufania!

Autor Głos 24
Radni zdecydowali. Burmistrz Myślenic z absolutorium i wotum zaufania!

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka otrzymał w piątek (25 czerwca) od radnych Rady Miejskiej wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Dyskusję na sesji zdominowała dyskusja nad raportem o stanie Gminy Myślenice, a także jak władze radziły sobie z wyzwaniami, które spowodowała pandemia COVID-19.

- Dziękuję radnym za okazane wsparcie, udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020 oraz wotum zaufania. Myślę, że efekty mojej pracy są widoczne dla każdego mieszkańca. Kiedy w 2018 roku obejmowałem urząd burmistrza Miasta i Gminy Myślenice byliśmy jednym z najbardziej zadłużonych samorządów. Dziś możemy powiedzieć, że w ciągu dwóch lat dług pomniejszył się o blisko 20 milionów złotych, a wraz ze swoimi współpracownikami wciąż dbam o jak najlepszą kondycję finansową naszej gminy. Szczególnie dziękuję skarbnik Gminy Myślenice Anicie Kurdziel oraz wszystkim urzędnikom, z którymi mam zaszczyt współpracować dla dobra gminy. Dziękuje radnym Rady Miejskiej, na których mogę liczyć w staraniach o wspólne dobro i mam nadzieję, że nie różnice, a wspólny cel, będzie przyświecał nam wszystkim w drugiej części kadencji dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Najbardziej mnie cieszy fakt, iż ta trudna sytuacja nie przeszkodziła w rozwoju Gminy Myślenice. Łącznie pozyskaliśmy 60 milionów złotych z zewnętrznych źródeł, dokończyliśmy duże inwestycje polegające na rewitalizacji Rynku wraz z otoczeniem Starówki, a także szereg dużych inwestycji drogowych, niedługo zaczniemy budowę Przedszkola w Jaworniku, projektują się sale w Osieczanach i Drogini, a także bezpieczne skrzyżowania na Zakopiance. Do Krakowa jedziemy żółtym autobusem o wysokim standardzie, a Zarabie wzbogaca się o bazę sportowo-rekreacyjną. Nie spoczywamy na laurach i wspólne z zespołem pracujemy dla was - rozwijając infrastrukturę, szkoły i przedszkola, ale również gminne jednostki kulturalno-społeczne. W ubiegłym roku wszyscy zderzyliśmy się z wybuchem pandemii COVID-19, musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości pełnej ograniczeń i narzuconym na całym świecie reżimem sanitarnym. Pomimo trudności zdaliśmy egzamin, pomagając mieszkańcom, szpitalowi, przedsiębiorcom, czy angażując się w akcję pobierania wymazów i ostatnio szczepień powszechnych. Współpraca z mieszkańcami i gminnymi organizacjami daje wiarę w końcowy sukces i ciągły, wspólny rozwój – dodał burmistrz Myślenic.

Sesję rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza ostatnich działań podjętych wraz z współpracownikami z Urzędu Miasta i Gminy, a także omówienie Raportu o stanie Gminy Myślenice za rok 2020, z którym mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie internetowej: https://myslenice-2020.curulis.pl/raport-2020

Następnie radny zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Myślenice za rok 2020, udzielając burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu miejskiego w ubiegłym roku. Kolejne punkty obrad to zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. Na wniosek burmistrza radni zdecydowali o pomocy finansowej dla pogorzelców z Nowej Białej w kwocie 50 tys. zł, a także 2,8 tys. zł dla OSP Krzyszkowice na wkład własny do zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki, dzięki środkom pozyskanym z Orlen Oil  (5 tys. zł) oraz dotacji MSWiA (3 tys. zł).

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2021 roku, który realizować będzie Centrum Usług Społecznych powołane w miejsce Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Radni podjęli ponadto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany, Trzemeśnia, Myślenice Zarabie oraz Myślenice Zachód.

zobacz też:

Burmistrz Szlachetka: Dzięki pozyskanym środkom inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa i standardu życia
Myślenice prowadzą szereg inwestycji, których efekty już widać, a inne zakończą się niebawem. - Inwestycje, zwłaszcza w nowe drogi i chodniki są dla mnie jednym z priorytetów tej kadencji - mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Myślenice - najnowsze informacje