czwartek, 23 lutego 2023 16:12

Ranking podstawówek. Pierwsza z Małopolski dopiero w trzeciej dziesiątce

Autor Tomasz Stępień
Ranking podstawówek. Pierwsza z Małopolski dopiero w trzeciej dziesiątce

Która szkoła podstawowa jest najlepsza? Odpowiedź nie jest łatwa, ale wskazówką może być ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2023 roku, opublikowany przez portal WaszaEdukacja.pl Jak wypadły w nim krakowskie szkoły?

W rankingu uwzględniono 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z całej Polski, a punktację dla poszczególnych placówek przydzielono w oparciu o dane uzyskane od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Ilość punktów była zależna od wyników, jakie uzyskali uczniowie w danej szkole podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych – uczniowie, którzy zostali laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie.

Ranking został podzielony na część ogólnopolską oraz na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia szkoły podstawowe publiczne oraz niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Podczas tworzenia rankingu, uwzględnione zostały placówki, w których egzamin ósmoklasisty w 2022 roku zdawało minimum 11 osób. W ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2023, można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Pierwsza dziesiątka najlepszych szkół podstawowych 2023 roku w naszym kraju wygląda następująco:

1. Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom Warszawa
2. Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej Warszawa
3. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus Warszawa
4. Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
5. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 Warszawa
6. Szkoła Podstawowa nr 9 STO Warszawa
7. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego Wrocław
8. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok
9. Szkoła Podstawowa nr 6 Szczecin
10. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Warszawa

Niestety nie ma wśród nich szkół z Małopolski. Nie znajdziemy ich także w drugiej dziesiątce. Pierwsza - Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna Zgromadzenia Sióstr Augustianek z Krakowa – znajduje się na 21. pozycji. W 2022 roku także była najlepsza spośród małopolskich podstawówek, a w tym roku poprawiła punktację i przesunęła się o dwa miejsca. W poprzednim roku w 3. dziesiątce znajdowała się jeszcze jedna szkoła z Krakowa. W tym roku jest niestety gorzej. Kolejna zajmuje dopiero 38 pozycję. Oto lista, wraz z miejscem w ogólnopolskim rankingu, pierwszych 30-tu krakowskich szkół:

21. Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna Zgromadzenia Sióstr Augustianek, Kraków
38. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej, Kraków
45. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3, Kraków
47. Szkoła Podstawowa nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej, Kraków
55. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek, Kraków
58. Międzykulturowa Szkoła Podstawowa Otwarty Świat im. Fryderyka Chopina, Kraków
65. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, Kraków
69. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego Tssp, Kraków
79. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kraków
84. Szkoła Podstawowa Salwator, Kraków
92. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego, Kraków
97. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich, Kraków
103. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego, Kraków
114. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5, Kraków
127. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7, Kraków
128. Szkoła Podstawowa, Kraków Montessori School, Kraków
140. Szkoła Podstawowa Źródełko, Kraków
148. Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego, Kraków
158. Szkoła Podstawowa nr 1 Dona, Kraków
163. Kolegium Europejskie Europejska Szkoła Podstawowa, Kraków
165. Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie, Kraków
178. Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków
180. Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego, Kraków
195. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja, Kraków
222. Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Uczeń, Kraków
223. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego, Kraków
226. Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, Kraków
230. Szkoła Podstawowa nr 4 Inspiracja, Kraków
235. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie, Kraków
245. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej W Gdańsku w Krakowie, Kraków

Kraków

Kraków - najnowsze informacje