środa, 9 października 2019 16:33

Remonty na zakopiance: Co z węzłem w Gaju?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Remonty na zakopiance: Co z węzłem w Gaju?

Nowy węzeł drogowy ma zastąpić istniejące skrzyżowanie w Gaju (powiat krakowski) na DK7.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wybrano ofertę na projekt i budowę węzła w Gaju, na drodze DK7 (zakopianka).

– Po analizie ofert złożonych do przetargu na projekt i budowę węzła drogowego na DK7, w Gaju, pod Krakowem 8 października 2019 roku wybrano tę, złożoną przez konsorcjum: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie i Nowak-Mosty Sp. z o.o. – podaje Iwona Mikrut, Główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA Oddział Kraków.

W sumie do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców. Największą ilość punktów uzyskało konsorcjum Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie i Nowak-Mosty Sp. z o.o. Przy ocenie ofert uwzględniono: cenę, okres gwarancji jakości oraz możliwość skrócenia czasu na zrealizowanie wszystkich wymagań i oddania do ruchu nowego węzła.

Kiedy powstanie nowy węzeł w Gaju?

– Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej) ustalono 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRiD, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 października. Konsorcjum zaproponowało skrócenie czasu trwania prac projektowych i budowy węzła o 4 miesiące – tłumaczy Iwona Mikrut.

Inwestycja ma kosztować ponad 31 mln 825 tys. zł brutto. Nowy węzeł drogowy zastąpi istniejące skrzyżowanie z drogami powiatowymi, ulicami Widokową i Zadziele.

Jak podaje GDDKiA, w ramach zadania przebudowane zostaną też istniejące drogi w zakresie kolizji z projektowanym węzłem. Przewidziana jest też budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji, a także budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich jak mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych) oraz systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieć teletechniczną i oświetlenie drogowe. Wymieniona zostanie też warstwa ścieralna prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka