wtorek, 12 maja 2020 09:03

Reżyser z Małopolski złożył skargę na rząd PiS do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o złamanie prawa do wolności religijnej

Autor Marzena Gitler
Reżyser z Małopolski złożył skargę na rząd PiS do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o złamanie prawa do wolności religijnej

Limanowianin, Paweł Zastrzeżyński, reżyser filmowy, scenarzysta i producent zarzucił ministowi Łukaszowi Szumowskiemu uniemożliwienie mu przez niemal miesiąc realizowania jego praw związanych z wolnością religijną i uczestniczenia we Mszy Świętej oraz w uroczystościach Wielkiej Nocy. Oskarżył też polski rząd o łamanie wolności obywatelskich, przy jednoczesnym nie wprowadzeniu stanu wyjatkowego, który by to usprawidliwiał.

- Minister Zdrowia profesor Łukasz Szumowski w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. oraz z dnia 24 marca 2020 r. wskazał, że w Mszach Świętych mogło uczestniczyć 5 osób. W związku z tymi zarządzeniami i mocą Dekretu Biskupa Tarnowskiego z dnia 24 marca 2020 r. wydano faktyczny zakaz uczestniczenia we Mszy Świętej, przez co Rząd Polski złamał artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uniemożliwił mi realizowanie moich praw związanych z wolnością religijną i uczestniczenie we Mszy Świętej niemal przez miesiąc, jak i udział w uroczystościach Wielkiej Nocy. Jednocześnie Rząd Polski złamał, bez ustawowej podstawy, dodatkowo trzy moje ważne prawa wolności obywatelskich – wolność (art. 30 Konstytucji), wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 Konstytucji) oraz wolność sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji). Potwierdza to Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego. W uwagach czytamy, że te prawa są zbyt ważne, by decydował o nich minister. Dodatkowo, Rząd Polski nie wprowadził stanu wyjątkowego, który mógłby częściowo ograniczyć moje prawa wynikające z artykułu 53 Konstytucji. Proszę o wsparcie w walce o podstawowe prawa obywatelskie, które są obecnie łamane w Polsce – zaapelował do parlamentarzystów Paweł Zastrzeżyński.

W marcu, w związku z przywołanym dekretem ordynariusza diecezji tarnowskiej, Paweł Zastrzeżyński wystosował również list otwarty do Episkopatu Polski.

Paweł Zastrzeżyński jest absolwentem szkoły reżyserii Andrzeja Wajdy. Współpracuje z profesorem sztuk filmowych Grzegorzem Królikiewiczem. Zastrzeżyński był współorganizatorem sztabu akcji Deklaracji Wiary i inicjatorem nadania dr Wandzie Półtawskiej tytułu honorowego obywatela miasta Limanowa oraz odznaczenia Orderu Orła Białego.

inf. limanow.in

Limanowa - najnowsze informacje