sobota, 24 lutego 2024 11:28

Bezkolizyjny wjazd do Krakowa i przebudowa dwóch obwodnic. Ruszają kluczowe inwestycje dla Wieliczki i Niepołomic

Autor Marzena Gitler
Bezkolizyjny wjazd do Krakowa i przebudowa dwóch obwodnic. Ruszają kluczowe inwestycje dla Wieliczki i Niepołomic

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla budowy węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej nr 94. Powstanie on na ul. Krakowskiej i pozwoli na bezkolizyjny wyjazd z miasta do Krakowa. Równocześnie rusza II etap remontu obwodnic Niepołomic i Podłęża.

Wspólna inwestycja

O rozpoczęciu modernizacji dróg w gminie Niepołomice poinformowano podczas zorganizowanego 21 lutego briefingu. W spotkaniu z mediami wzięli udział m.in. wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka i wiceburmistrz Niepołomic Michał Hebda.

- Rozpoczynamy realizację kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic, która będzie ukończona w 2025 roku i oddana kierowcom. Będzie to nowoczesna bezpieczna droga, dostosowana do ruchu tranzytowego. Równocześnie zostaną wybudowane też ścieżki rowerowe. Obwodnica jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi dojazd do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. To tutaj zlokalizowano zakłady pracy, które zatrudniają tysiące osób. Bardzo się cieszę, że dzięki dobrej współpracy z parlamentarzystami inwestycja zyskała wsparcie rządowe w kwocie ponad 30 mln zł. Dziękuję też za dobrą współpracę z Powiatem Wielickim i Gminą Niepołomice, która wsparła budowę obwodnicy kwotą ponad 7 mln zł, co ułatwiło realizację tego zadania - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek Łukasz Smółka na briefingu w Niepołomicach - fot. UMWM

"Od dzisiaj oficjalnie rusza II etap remontu obwodnic Niepołomic i Podłęża. Równocześnie dobiega końca projektowanie III etapu odcinka od ulicy Diesla do ulicy Grabskiej przy firmie Smay. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom z budżetu państwa, środkom województwa, oraz gminy Niepołomice" - poinformował po wydarzeniu Roman Ptak, burmistrz Niepołomic.

Od dzisiaj oficjalnie rusza II etap remontu obwodnic Niepołomic i Podłęża🚧. Równocześnie dobiega końca projektowanie III...

Opublikowany przez Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Środa, 21 lutego 2024

II etap modernizacji obwodnic Niepołomic i Podłęża obejmie przebudowę część ulicy Kolejowej oraz ulic Wimmera i Kwiatkowskiego. Łączna długość obwodnicy Niepołomic będzie wynosić około 5,3 km - od nowej obwodnicy Podłęża do skrzyżowania DK75 (ul. Brzeska).

W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, pobocza, droga rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego, 5 skrzyżowań typu rondo, system odwadniający oraz nowe oświetlenie drogowe. Jak zapewnia wykonawca, prace na tym etapie mają zostać zakończone do kwietnia 2025 roku. Całkowita wartość tego projektu to przeszło 54,5 mln zł, z czego blisko 32 mln zł pochodzi z budżetu państwa, w ramach dotacji celowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przeszło 15,1 mln zł to wkład własny z budżetu województwa, natomiast ponad 7,3 mln zł jest wkładem Gminy Niepołomice.

Będą utrudnienia

Przebudowa drogi, po której codziennie dojeżdżają do Krakowa i Niepołomickiej Strefy Aktywności Gospodarczej setki pojazdów, spowoduje duże utrudnienia dla kierowców. "Podczas trwających prac zaplanowano ruch wahadłowy kierowany ręcznie od godziny 6.00 do 18.00, w porze nocnej ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. O czasowych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco" - zapewnia samorząd.

Nowy węzeł w Wieliczce

To nie koniec dobrych wiadomości. W piątek, 23 lutego w podczas briefingu prasowego wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał decyzję i przekazał ją na ręce dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Tomasza Pałasińskiego oraz burmistrza miasta i gminy Wieliczka Artura Kozioła. W wydarzeniu uczestniczyła także I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Obecni byli dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Edyta Lisak wraz ze swoim zastępcą Przemysławem Trzepałką oraz pracownikami, którzy prowadzili postępowanie administracyjne.

W ramach inwestycji powstanie estakada, którą poprowadzona będzie droga krajowa nr 94. Pod estakadą zbudowane zostanie nowe rondo, które ułatwi bezpieczny zjazd dla kierowców jadących do Krakowa od strony Tarnowa. Wjazd do Wieliczki z Krakowa będzie prowadził, podobnie jak dziś, ul. Krakowską do ronda Wieliczan.

Dzięki budowie nowego układu drogowego zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna. Nowe rozwiązanie udrożni ruch na drodze krajowej 94 i wjazd do Wieliczki oraz szczególnie problematyczny w godzinach szczytu wyjazd z miasta w kierunku Krakowa. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w latach 2020-2021 Generalnego Pomiaru Ruchu codziennie ul. Krakowską przejeżdża prawie 22 tysiące pojazdów.

Strategiczna inwestycja

- Dzisiejszy dzień to strategiczna chwila dla Wieliczki. Rozpoczynamy inwestycję drogową, która usprawni wyjazd z naszego miasta oraz ruch na wszystkich kierunkach. Można powiedzieć, że przebudujemy bramę naszego historycznego i turystycznego miasta, z dwoma obiektami wpisanymi na listę UNESCO. W Wieliczce i miejscowościach wokół niej rocznie przebywa blisko tysiąc mieszkańców, dlatego też budowa estakady przy wyjeździe na drogę krajową jest dziś niezbędna dla dalszego rozwoju. Gmina Wieliczka przygotowała projekt na realizację tego zadania i uzyskała wszystkie niezbędne uzgodnienia. Całkowita wartość prac projektowych to blisko 3 mln złotych. Teraz przed nami realizacja tak oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – mówił burmistrz miasta i gminy Wieliczka Artur Kozioł.

Burmistrz Artur Kozioł na spotkaniu u wojewody - fot. MUW

„Zrid” z rygorem natychmiastowej wykonalności

O znaczeniu nowego węzła dla poprawy bezpieczeństwa mówił wojewoda Krzysztof Klęczar. - Jest on częścią trasy alternatywnej dla autostrady A4, która obsługuje ruch tranzytowy na kierunku Kraków – Tarnów. Stanowi inwestycję celu publicznego, gdyż pozwoli na przeprowadzenie bezkolizyjnie ruchu tranzytowego. Poprawi warunki komunikacyjne zarówno na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, jak również polepszy skomunikowanie tego obszaru z pozostałymi – wyliczał wojewoda.

- Ruch tranzytowy poprzez wprowadzenie bezkolizyjnego przejazdu spowoduje polepszenie połączenia komunikacyjnego mieszkańców Wieliczki z Krakowem, skrócenie czasu przejazdu dla ruchu lokalnego i tranzytowego pojazdów poruszających się na relacjach Kraków – Tarnów, Kraków – Wieliczka. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców – podkreśliła wicewojewoda Elżbieta Achinger.

- Ul. Krakowska to jedno z głównych połączeń Wieliczki i Krakowa. Każdej doby przejeżdża tędy ok. 22 tysiące aut. W ciągu 5 lat ruch wzrósł o prawie ¼. Dzięki budowie węzła wyjazd z Wieliczki w kierunku stolicy Małopolski będzie o wiele łatwiejszy i bezpieczniejszy. Ruch na drodze krajowej nr 94 poprowadzimy estakadą, pod którą powstanie rondo pozwalające na bezkolizyjny wyjazd z Wieliczki – przypomniał dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Tomasz Pałasiński.

Inwestycją objętych jest ok. 100 działek, a stron postępowania było ok. 40. Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Gmina wykupi działki, pieniądze da powiat i GDDKiA

W 2019 roku zawarte zostały porozumienia dotyczące wspólnego przygotowania nowego węzła drogowego pomiędzy GDDKiA, miastem i gminą Wieliczka oraz z powiatem wielickim.

Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie tej inwestycji – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wykup gruntów. Powiat zobowiązał się do sfinansowania części kosztów budowy.

Za budowę odpowiada krakowski oddział GDDKiA, który również finansuje większość kosztów.

fot. MUW

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka