wtorek, 14 lipca 2020 05:48

Rusza kolejna wielka inwestycja w Szaflarach. Wysokość dofinansowania to ponad 8 mln zł

Autor Mirosław Haładyj
Rusza kolejna wielka inwestycja w Szaflarach. Wysokość dofinansowania to ponad 8 mln zł

Starania o nową wielofunkcyjną pełnowymiarową halę sportową w Szaflarach z rozbudową szkoły podstawowej o dodatkowe sale dydaktyczne wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęła się już w 2015 roku od zlecenia projektowania. W 2017 roku został ogłoszony nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich do którego przystąpiła Gmina Szaflary.

Gmina Szaflary przygotowała projekt pn.: Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznego Zespołu Szkół i Gimnazjum w Szaflarach wraz z infrastrukturą. W trakcie rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosek podczas oceny merytorycznej uzyskał negatywny wynik. Gmina, nie zgadzając się z tą decyzją, złożyła protest. Dzięki determinacji i stanowczości Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego, wniosek został poddany ponownej ocenie. Podczas ponownego rozpatrzenia uzyskał 89,16% i tym samym umieszczono go na liście rezerwowej.

– Gdyby asesorzy oceniający wniosek nie popełnili oczywistych błędów przy ocenie, wniosek Gminy Szaflary zostałby sklasyfikowany spośród wszystkich złożonych wniosków na bardzo wysokim, siódmym miejscu i otrzymałby dofinansowanie już w pierwszym naborze. Niestety oczywista błędna decyzja asesorów oceniających przedmiotowy wniosek pozbawiła niesprawiedliwie Gminę Szaflary dofinansowania w wysokości ponad 8 mln złotych

– czytamy na stronie urzędu gminy.

Środki własne na realizację inwestycji były cały czas zabezpieczone w budżecie Gminy Szaflary, podobnie jak cała wymagana dokumentacja, która czekała przygotowana do natychmiastowego przeprowadzenia przetargu i przystąpienia do realizacji opisanych we wniosku zadań.

– Dziś, z radością możemy przekazać informację, że po 5 latach wytrwałej pracy i walki na rzecz budowy nowej pełnowymiarowej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej oraz nowej siedziby GCKPiT i gminnej biblioteki cel został osiągnięty

– informują władze Szaflar.

W dniu 7 lipca Poseł na Sejm RP Edward Siarka w imieniu Wicemarszałka Łukasza Smółki przekazał informację Wójtowi Gminy Szaflary oraz Radnym Gminy Szaflary o zwiększeniu środków finansowych na działanie i tym samym nowa inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców całej gminy, niebawem będzie mogła być rozpoczęta. Wysokość dofinansowania zaplanowanej inwestycji wynosi ponad 8 000 000 zł.

Inf.: Urząd Gminy Szaflary

Foto: GCKPiT w Szaflarach

Podhale

Podhale - najnowsze informacje