poniedziałek, 29 sierpnia 2022 13:06

Rusza nowa szkoła specjalna na Ruczaju. Kto będzie mógł się do niej dostać?

Autor Patryk Trzaska
Rusza nowa szkoła specjalna na Ruczaju. Kto będzie mógł się do niej dostać?

Możliwość kontynuowania nauki i rozwijania zainteresowań jest dla uczniów ważnym elementem procesu zdrowienia. Od 1 września tę misję będzie realizować nowa, powstała z inicjatywy miasta szkoła przy Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Szkoła przyszpitalna zapewnia ciągłość nauki dzieciom i młodzieży, którzy z uwagi na problemy zdrowotne nie mogą uczęszczać wraz z rówieśnikami do klas ogólnodostępnych.

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 będzie działał przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego.

Ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają hospitalizacji, zdecydowano o przeniesieniu go do nowej lokalizacji – na teren zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie.

Już od 1 września będą tam prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi – w trzech oddziałach szkoły podstawowej i sześciu oddziałach liceum ogólnokształcącego. Utworzono też niewielki hostel dla osób powyżej 16. roku życia, które potrzebują okresowego odizolowania od rodziny.

Wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki dzieciom i młodzieży potrzebującym specjalistycznego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego są coraz większe. Wynikają z różnych czynników: zarówno z trudności okresu dorastania, problemów rodzinnych, ale też z wpływu niedawnej pandemii COVID-19 oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej. Dlatego od wielu lat realizujemy liczne działania, dzięki którym uczniowie otrzymują dodatkowe, tak bardzo im potrzebne wsparcie. Kolejnym z nich jest stworzenie szkoły przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego. Jej pracownikami są wysokiej klasy specjaliści, pedagodzy z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie psychologii, psychoterapii i socjoterapii – mówiła, Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

Podstawową zasadą terapii dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi jest kompleksowość działań. – W tym przypadku tak ważne pozostają diagnoza psychologiczna i lekarska oraz wielokierunkowy proces leczenia i rehabilitacji. W ich trakcie specjaliści uwzględniają kontekst społeczny i rodzinny dziecka. Stąd nieodzownym elementem terapii jest możliwość nauki w czasie leczenia szpitalnego, które niejednokrotnie trwa miesiącami – zaznaczała wiceprezydent Krakowa.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje