poniedziałek, 3 czerwca 2024 09:54

Są środki na przeniesienie dwóch ulic w Dobczycach. Zagrażają im osuwiska

Autor Marzena Gitler
Są środki na przeniesienie dwóch ulic w Dobczycach. Zagrażają im osuwiska

Blisko 5 mln zł trafi do Gminy Dobczyce na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki dotacji odbudowana zostanie infrastruktura dwóch ulic, zniszczonych przez osuwiska. To ulice Jałowcowa i Budowlanych w Dobczycach.

Obie ulice przebiegają tuż obok zapory i jeziora Dobczyckiego - w zalewu w Dobczycach. 27 maja podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji. W uroczystości wzięli udział wojewoda małopolski Krzysztof Klęczara oraz wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka oraz Maciej Ostrowski – pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik. Gminę Dobczyce reprezentował burmistrz Dobczyc Tomasz Suś oraz Edyta Podmokły – zastępca burmistrza miasta i gminy Dobczyce.

- Zadania samorządu województwa małopolskiego oraz gminy Dobczyce znalazły się na liście 14 małopolskich projektów, dla których wnioskowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie. Łącznie Małopolska z tej puli otrzyma prawie 15 mln zł. Te dwa zadania (jedno to stabilizacja osuwiska w Zagórzanach w gminie Gdów, drugie jest właśnie w Dobczycach - przyp. red.) otrzymają największe dofinansowanie – w sumie blisko 12,3 mln zł. Zakres prac jest w ich przypadku największy, bo i walka z osuwiskami jest procesem długim i złożonym. Stabilizacja osuwisk to wspólny cel rządu i samorządu. Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców konieczna jest odbudowa zniszczonej infrastruktury drogowej, w czym samorządy potrzebują wsparcia – mówił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

Na wykonanie prac w ramach zadania „Przeniesienie infrastruktury drogowej w zamian za stabilizację osuwisk nr 154167 i nr 154187 wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Jałowcowa w Dobczycach” samorząd dostanie 4,8 mln zł.

Osuwiska przy ul. Jałowcowej w Dobczycach uaktywniły się w 2010 r. Projekt budowlany zakłada przeniesienie obu ulic i wybudowanie ich na nowo, z uwagi na wysoki koszt stabilizacji obu osuwisk.

W 2017 r. na przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej samorząd otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 60 tys. zł. Rok później opracowany został projekt budowlany, na którego przygotowanie gmina uzyskała rządowe dofinansowanie prawie 86,6 tys. zł.

W wyniku wystąpienia obecnego wojewody Minister Finansów decyzją z 18 kwietnia 2024 roku przyznał gminie Dobczyce z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotację w kwocie 4 797 482 zł na realizację inwestycji.

W ramach zadania zostanie rozbudowana droga gminna nr 540007K – ul. Jałowcowa oraz wybudowana nowa droga gminna – ul. Budowlanych (obie klasy L). Jednocześnie wzdłuż rozbudowywanej części ul. Jałowcowej powstanie szeroki na 2 m chodnik. Prace obejmują także przebudowę skrzyżowań. Dodatkowo zaplanowano również m.in. przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej czy montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Po kilkunastu latach wreszcie goście, turyści, którzy przyjeżdżają bezpośrednio do Dobczyc, do królewszczyzny, aby przespacerować się koło zapory, ale także, żeby w miejscu, gdzie właścicielem są Wodociągi Miasta Krakowa, odpocząć – będą mogli dojeżdżać drogą taką, jak to powinno być już od wielu lat zrealizowane. Dzisiaj mogę powiedzieć i podziękować panu wojewodzie za tę decyzję. Kilka dni po tym, gdy objął pan stanowisko wojewody małopolskiego, pojechaliśmy z panią burmistrz rozmawiać o pomocy i ta pomoc jest błyskawiczna. To naprawdę wielka rzecz, którą udało się zrealizować. Jestem ogromnie wdzięczny w imieniu społeczności Gminy i Miasta Dobczyce, że pojawi się nam szersza oferta też dla mieszkańców, właśnie budując nową drogę, która będzie wybiegała w miejscu, gdzie stoimy – mówił burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś.  

W sumie w tej transzy wsparcia z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, do Małopolski popłynęło 15 mln zł. Wraz z dotacją dla Dobczyc w powiecie myślenickim, środki popłynęły też do Gdowa w powiecie wielickim, gdzie stabilizacji wymaga osuwisko w Zagórzanach.

fot. MUW

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka