wtorek, 25 października 2022 13:54

Samorządowcy w Wieliczce: "Utrata środków unijnych spowoduje kolejny kryzys gospodarczy"

Autor Marzena Gitler
Samorządowcy w Wieliczce: "Utrata środków unijnych spowoduje kolejny kryzys gospodarczy"

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu, Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia i Hanna Zdanowska - Prezydent Łodzi podpisali wspólny apel do rządu o wycofanie się ze zmian, które prowadzą do utraty unijnego wsparcia. Panel dotyczący obywatelskich samorządów był częścią Międzynarodowej Konferencji „Ekonomia - Finanse -Zarządzanie - Współczesne Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu”, która od poniedziałku odbywa się w Wieliczce.

Podczas Międzynarodowej Konferencji w Wieliczce „Ekonomia - Finanse -Zarządzanie - Współczesne Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu”, samorządowcy zabrali głos w sprawie środków unijnych dla wspólnot lokalnych. Uczestnicy panelu samorządowego - Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu, Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Hanna Zdanowska - Prezydent Łodzi oraz Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł zaapelowali do rządu o wycofanie się ze zmian, które prowadzą do naruszenia polskiej racji stanu i pozbawiają mieszkańców środków podnoszących standard ich życia i funkcjonowania we wspólnotach lokalnych.

O tym, jak wyglądało przygotowanie do konferencji mówi w rozmowie z Głosem 24 burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł.

- Międzynarodową konferencję w Wieliczce przygotowywaliśmy blisko 8 miesięcy ze światem nauki, gospodarki i oczywiście samorządem. Spotykaliśmy się cyklicznie po to, żeby ustalić tematy obecne na konferencji. One są bardzo różne, ale wynikają przede wszystkim z aktualnej sytuacji - mówił gospodarz wydarzenia.

Jak podkreślił, jest ono odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację, z jaką trzeba było się zmierzyć. - Głównym tematem jest zarządzanie. Mówimy tu o tym, jak zmieniły się metody zarządzania w tym trudnym okresie kryzysu. Była pandemia, teraz jest wojna i musimy być przygotowani, stworzyć takie modele, które będą przygotowane na jeszcze gorsze scenariusze - mówił burmistrz Wieliczki.

Artur Kozioł podkreślił, że bardzo ważną sferą poruszaną na międzynarodowej konferencji są finanse. - Dzielimy się doświadczeniem międzynarodowym, bo nie jest tak, że tylko w Polsce są problemy. Ten kryzys ekonomiczny dotyka różne kraje. Rozmawiamy dziś z przedstawicielami Rumunii, Paru czy na przykład Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mówimy, że pieniądz nie zawsze jest właściwie definiowany. Wydaje się, że się go po prostu drukuje, a jego trzeba wytworzyć. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to stracimy na stabilności tego fundamentu i ten kryzys będzie jeszcze poważniejszy - mówił burmistrz Wieliczki.

Artur Kozioł wyjaśnił, że ważną rolę spełniają podczas spotkania samorządowcy. - Jesteśmy tutaj z samorządowcami, dlatego, że ta debata nie może być inaczej prowadzona niż w w tych 3 obszarach: nauka samorząd i gospodarka. Mówimy też o stanowisku wobec środków (dla Polski - przyp. red.) z Unii Europejskiej, bo zaskoczyły nas informacje i intencje rządu. - Nie można wysłać sygnałów, że coś może się w tej kwestii zakłócić, bo to jest jak z giełdą. Jeżeli się wysyła informacje, że może nie być środków z Unii Europejskiej, to znaczy, że stajemy się niewiarygodni dla przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy u nas prowadzą inwestycje, bo powstaje pytanie: czym w takim razie im zapłacimy? - zauważył burmistrz Wieliczki. Podkreślił też, że zamieszanie wokół wstrzymania dla Polski środków z Unii szczególnie uderza w samorządy. - Proszę pamiętać, że już rząd wiele razy zmieniał warunki podatkowe. To nas uderzyło. To był wstrząs, który zakłócił nasze planowane. Teraz danie sygnału, że może być źle z finansami z Unii Europejskiej, nawet gdy tylko mówimy, że "może" - jest bardzo niebezpieczne - podsumował włodarz Wieliczki.  

O konieczności współpracy samorządów ze światem nauki mówił prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, która na konferencji wystąpiła z wykładem "Ochrona klimatu - ekonomia korzyści". - Dla mnie szczególnie ważna jest debata ze światem nauki, ponieważ bez wiedzy i znajomości rozwiązań, będzie trudno wdrażać wszystkie konieczne zmiany, które w tej chwili powinny nastąpić z uwagi na oko cyklonu, w którym już jesteśmy, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. Dlatego spotykamy się, wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się przede wszystkim wiedzą - mówiła w Wieliczce.

Prezydent łodzi przypomniała, że samorządowcy oczekują od rządu zmiany postawy wobec Unii i zakończenia sporu, którego skutkiem jest wstrzymanie unijnego wsparcia. - Apelujemy do rządzących, żeby jak najszybciej zrozumieli, że Unia Europejska to również wspólnota wartości, do której przystąpiliśmy jako Rzeczpospolita Polska i dlatego, żeby jak najszybciej zaniechali kłótni z Komisją Europejską i sięgnęli po środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo one są konieczne, żebyśmy mogli wdrażać zmiany niezbędne w związku ze zmianami klimatu - podsumowała.  

Samorządowcy obecni w Wieliczce wygłosili referaty w obszarze: „Ochrona klimatu - ekonomia korzyści”, „Obywatelskie samorządy gwarancją dobrostanu społeczeństwa obywatelskiego”, „Innowacyjność społeczna, jako czynnik rozwoju nowoczesnych miast”, „Środki Unii Europejskiej dźwignią rozwoju dla wspólnot lokalnych”. Głos zabrał również Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław Mazur w wykładzie pt. Wspólne projekty pomiędzy uczelnią, a sektorem publicznym ważnym krokiem na drodze dalszego rozwoju”.

Podczas spotkania prezydenci Sopotu, Wrocławia, Łodzi oraz Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz rektor UEK Stanisław Mazur i prof. Zbigniew Makieła z UJ podpisali wspólne stanowisko w sprawie środków unijnych dla wspólnot lokalnych. Wyrazili w nim obawy, że utrata przez Polskę funduszy unijnych - środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz części funduszy strukturalnych na lata 2021-2027 spowoduje kolejny kryzys gospodarczy i idący za tym gwałtowny wzrost cen energii, żywności, towarów i usług, który dotknie lokalne samorządy, a co za tym idzie - mieszkańców. Zaapelowali też do rządu o wycofanie się ze zmian, które prowadzą "do naruszenia polskiej racji stanu i pozbawiają mieszkańców środków podnoszących standard ich życia i funkcjonowania we wspólnotach lokalnych".

Konferencję zorganizowały wspólnie Miasto i Gmina Wieliczka, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú oraz Fundacja Cognitione. Patronat honorowy objęli nad nią Ambasadora Peru oraz Ambasadora Rumunii.

fot. Głos24

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje