wtorek, 14 maja 2019 11:42

Skalbmierz: Jednostka OSP będzie miała nowy wóz strażacki

Autor (red)
Skalbmierz: Jednostka OSP będzie miała nowy wóz strażacki

Burmistrz Marek Juszczyk w towarzystwie prezesa OSP w Skalbmierzu Dariusza Wojtasika odebrał w trakcie Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Kielcach z rąk wicepremier Beaty Szydło promesę na ponad półmilionowe dofinansowanie (560 tys. zł) zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego o wartości 760 tys. zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu.

Ostatni nowy wóz trafił do gminy prawie 15 lat temu. Druhowie z OSP Skalbmierz są drugą jednostką w powiecie po Państwowej Straży Pożarnej i pierwszą ze wszystkich OSP w powiecie z największą liczbą wyjazdów na akcje. Nowy – średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do skalbmierskiej strażnicy w wakacje. Jeszcze w tym miesiącu władze gminy chcą ogłosić przetarg na jego zakup. Na nowym wozie skorzystają również inne jednostki z naszej gminy, bowiem planujemy przesunięcia będących na wyposażeniu pojazdów na kolejne strażnice. Liczymy, że nowy wóz będzie niezawodnym narzędziem w działaniach naszych druhów na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Wniosek o zakup wozu został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu  rozkłada się w następujących kwotach: Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 295 000 zł, dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 210 000  zł, środki ubezpieczeniowe 55 000 zł oraz budżet gminy 200 000 zł.

Dziękujemy za wsparcie w staraniach o uzyskanie dofinansowania świętokrzyskim parlamentarzystom Zjednoczonej Prawicy na czele z prezesem wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości posłem Krzysztofem Lipcem. Dziękujemy również przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego na czele z Panią wojewodą Agatą Wojtyszek, marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, wicemarszałkom, przewodniczącemu Sejmiku Andrzejowi Prusiowi, komendantom komendy powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej Marcinowi Ozięble i Marcinowi Żarkowi oraz wszystkim zaprzyjaźnionym działaczom

W skład jednostki OSP Skalbmierz wchodzi obecnie ponad 20 druhów ochotników. Na wyposażeniu jednostki znajduje się obecnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star-Man z 2004 roku i ciężki samochód GCBA Jelcz z 1985 roku. Jednostka powstała w 1911 roku.

Proszowice - najnowsze informacje