środa, 9 października 2019 19:08

Skawina: Coraz więcej chorych na raka. Ma to związek z sąsiedztwem zakładów przemysłowych?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Coraz więcej chorych na raka. Ma to związek z sąsiedztwem zakładów przemysłowych?

Alarmujące wyniki raportu na temat zdrowia i umieralności mieszkańców Skawiny.

Gmina Skawina jako pierwsza w Polsce zleciła opracowanie raportu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych. Przeanalizowano dane z lat 2008-2018.

– Raport prezentuje wynik badań wstępnych, które mają pomóc ocenić, czy obawy podnoszone przez mieszkańców i przedstawicieli skawińskiej służby zdrowia są słuszne – informuje Urząd Gminy Skawina.

„Raport z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2008-2018” opracowały dr hab. Agnieszka Pac oraz dr Elżbieta Sochacka-Tatara.

Czy życie w pobliżu zakładów przemysłowych ma szkodliwy wpływ na zdrowie?

Co wykazały badania? Jak podaje UM Skawina, w raporcie skoncentrowano się przede wszystkim na przeanalizowaniu pięciu obszarów gminy z podziałem na te znajdujące się na obszarach przemysłowych oraz poza nimi.

– Analizując dane, należy pamiętać o stosunkowo małej populacji, na podstawie której obliczane są poszczególne wskaźniki wykorzystane w niniejszym opracowaniu. Duże różnice pomiędzy poszczególnymi latami, w przypadku chorób o niezbyt dużej częstości występowania w dużej mierze wynikają z niewielkiej liczby osób zameldowanych na terenach przemysłowych (Kopanka – około 900 osób, rejon przemysłowy Skawiny – około 2100 osób), stąd nawet pojedynczy przypadek odnotowany na tym terenie powoduje wysoki wzrost wartości wyliczanych współczynników – podkreśla jedna z autorek raportu, dr hab. Agnieszka Pac.

Czy w Skawinie jest większa umieralność na choroby nowotworowe niż w Małopolsce i Polsce?

Jaki jest stan zdrowia mieszkańców gminy Skawina?

– Z raportu wynika, że dolegliwości układu oddechowego najrzadziej zgłaszają mieszkańcy Kopanki oraz Skawiny – obszar przemysłowy. W całej gminie liczba chorób układu trawiennego, moczowego i oddechowego jest niższa w Polsce i Małopolsce. Wzrosła za to ilość wykrywanych nowotworów oraz chorób układu krążenia – podaje UM Skawina.

Należy jednak podkreślić, co zaznaczyła w raporcie dr hab. Agnieszka Pac, że rosnące statystyki dotyczące problemów z tarczycą, czy częstsze niż w 2008 roku wykrycia nowotworów lub chorób układu krążenia mogą być też efektem starzejącego się społeczeństwa oraz lepszego dostępu do pomocy medycznej niż dawniej.

Gmina Skawina poprosiła o komentarz kolejnych specjalistów

– Analiza opisowa przedstawiona w raporcie nie jest w stanie potwierdzić lub wykluczyć ewentualnych związków stanu zdrowia mieszkańców gminy z bliskością przemysłu i zanieczyszczeniem środowiska. Nawet przy wykryciu ewentualnych różnic w poziomie lub trendach chorobowości w różnych częściach gminy, brak danych o innych, poza wiekiem, czynników wpływających na stan zdrowia (takich jak palenie tytoniu, wykształcenie), uniemożliwia ocenę wkładu środowiska w te zróżnicowanie. Dla właściwego zbadania tej hipotezy potrzebne byłoby dysponowanie odpowiednimi danymi i zastosowanie metod epidemiologii analitycznej – na prośbę UM Skawina skomentował wyniki raportu prof. dr hab. inż. Michał Krzyżanowski z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jednocześnie prof. Krzyżanowski wskazał gminie Skawina kroki, jakie należy podjąć, by zaprezentowany w raporcie obraz sytuacji był pełniejsze i wiarygodniejszy.

Wyniki raportu zostały rozesłane także do instytucji mających wpływ na poprawę jakości powietrza w Skawinie. Po zebraniu opinii i komentarzy zostanie skawiński samorząd podejmie decyzję, co dalej.

– Zgodnie z sugestiami konsultantów i autorek raportu nie wyciągamy daleko idących wniosków. Jednak istnieją wystarczające podstawy do wzięcia pod uwagę dodatkowych danych i w związku z tym rozszerzyć opracowanie. Dokładniejsza analiza wymaga zaangażowania instytucji państwowych, do których wystąpiliśmy z oficjalnymi prośbami o pomoc. Wystąpiliśmy też o uzupełnienie raportu o brakujące dane, które wskazali nam nasi eksperci i konsultanci – informuje UM Skawina.

Wszelkie pytania dotyczące opublikowanego przez Urząd Miasta Skawina raportu można przesyłać na adres: urzad@gminaskawina.pl

Powiat krakowski - najnowsze informacje