środa, 6 listopada 2019 22:12

Skawina: Czysta Energia Blisko Krakowa. WAŻNE informacje

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Czysta Energia Blisko Krakowa. WAŻNE informacje

Urząd Miasta i Gminy Skawina wyjaśnia, dlaczego jeszcze nie ma wykonawcy projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”.

Trwa proces wyłaniania wykonawcy instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Przypomnijmy, przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach.

W związku z wniesieniem odwołania, aktualnie trwa postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Stowarzyszenie Blisko Krakowa - pełnomocnik Zamawiającego: Gminy Skawina działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonało wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: SANITO Sp. z o.o.; 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476. Dwaj oferenci złożyli do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od wyboru oferty.

Posiedzenie KIO, które odbyło się w dniu 24.10.2019 r., zostało przerwane ze względu na obszerność materiału dowodowego wniesionego przez strony postępowania. Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 18.11.2019 r. O dalszych czynnościach w sprawie prowadzonego postępowania będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Przypominamy że przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii (tj. układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz pieców na biomasę) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa.

Przewidywana liczba zakupionych i montowanych jednostek wytwarzających w ramach projektu:

kolektory słoneczne – 333 szt. (w tym Gmina Skawina 154 szt.)
instalacje fotowoltaiczne – 583 szt. (w tym Gmina Skawina 128 szt.)
pompy ciepła – 104 szt. (w tym Gmina Skawina 21 szt.)
kotły na biomasę – 360 szt. (w tym Gmina Skawina 212 szt.)

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 15 208 587,93 zł.

Źródło: UMiG Skawina

Powiat krakowski - najnowsze informacje