wtorek, 15 października 2019 13:45

Skawina: Koniec współpracy z Valeo!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Koniec współpracy z Valeo!

Gmina Skawina zerwała współpracę z Valeo Autosystemy sp. z o.o.

Gmina Skawina zrezygnowała ze współpracy z Valeo, z przestrzeni publicznej zniknęły logotypy i banery, zakład przestał też być patronem wydarzeń sportowych i kulturalnych – poinformował skawiński magistrat.

To jednak nie wszystko.

– Urząd w Skawinie oprócz spotkań z przedstawicielami Valeo podjął szereg działań w celu wyegzekwowania obietnic, dotyczących rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych. Gmina Skawina podpisała porozumienie społeczne z zakładem, który zobowiązał się znaleźć takie rozwiązanie, które nie będzie utrudniało życia mieszkańcom. W związku z tym, że pomimo prowadzonych testów nie rozwiązano problemu odoru, sprawa została zgłoszona ministrowi energii Francji, konsulowi oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz – podał UM Skawina.

Na wniosek gminy Skawina, Starostwo Powiatowe w Krakowie zobowiązało firmę do wykonania przeglądu ekologicznego.

– Sprawdzone zostaną instalacje służące do produkcji chłodnic i skraplaczy. Audyt pozwoli określić, czy i w jakim stopniu urządzenia mają wpływ na tworzenie uciążliwości zapachowych oraz hałasu – informuje UM Skawina.

Obecnie Valeo jest najbardziej uciążliwym dla mieszkańców przedsiębiorstwem, działającym na terenie Skawiny. Poza Valeo, jak wskazują mieszkańcy, uciążliwe są także: GRANA i Nicromet.

– Zarząd i właściciel firmy Grana zobowiązali się, że w 2020 roku na suszarni nr II zbudowany zostanie nowy system oczyszczania powietrza wylotowego, nie mniej skuteczny niż stosowany na suszarni nr III. Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi wykonawcami takiej inwestycji oraz sprawdzane są możliwości lokalizacyjne – podaje UM Skawina.

Powiat krakowski - najnowsze informacje