poniedziałek, 16 września 2019 20:34

Skawina: To absurd! Zobacz, kto skontroluje Valeo

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: To absurd! Zobacz, kto skontroluje Valeo

Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski zapowiedzieli kontrolę zakładu Valeo w Skawinie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden „drobny” fakt…

Otóż zapowiedzianą kontrolę Valeo w Skawinie ma wykonać firma zewnętrzna wybrana przez… Valeo. Mieszkańcy są oburzeni!

– Jesteśmy oburzeni faktem, że po dwóch latach protestów i zabiegania o przegląd ekologiczny zakładu, kiedy nareszcie Starosta Krakowski zlecił kontrolę, dowiadujemy się, że kontrola zostanie przeprowadzona przez firmę zewnętrzną, która ma zostać wyłoniona przez Valeo! – podkreśla Skawiński Alarm Smogowy.

Zapowiadana kontrola ma dotyczyć głównie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu, za który odpowiada skawiński zakład Valeo.

Kontrola Valeo w Skawinie: czy to nie konflikt interesów?

Członkowie Skawińskiego Alarmu Smogowego skierowali do wojewody małopolskiego i do starosty krakowskiego pismo, w którym pytają, czy urzędnicy nie widzą w tej sytuacji konfliktu interesów?

– Czy na zasadzie podobieństwa, nie będzie to tym samym, czym byłaby prośba fiskusa do kontrolowanej firmy, by ta zatrudniła specjalistów, którzy sami policzą podatki i przekażą Urzędowi Skarbowemu wyniki, które ten zatwierdzi? Czy istnienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego ma wobec tego jakikolwiek sens, skoro obie jednostki nie są w stanie takich badań przeprowadzić i zmuszone są bazować na sprawozdaniach komercyjnych firm trzecich, wybranych jako wykonawcy przeglądu przez kontrolowany podmiot? – pyta Skawiński Alarm Smogowy.

Jednocześnie członkowie SAS zwracają uwagę, że jeśli rzeczywiście prawo nie pozostawia ani wojewodzie, ani staroście innych możliwych ruchów w tej sytuacji, to czy w tym przypadku nie powinni oni głosować za zmianą przepisów?

– Jeśli zaś prawo nie zostawia Panom i podległym im instytucjom innych możliwości, czy nie uważają Panowie, iż prawo to jest w oczywisty sposób złe i w związku z tym winno być – na wniosek Panów, którzy padacie ofiarą złych przepisów – zmienione? – czytamy w liście SAS do urzędników.

Na przyszły tydzień, w ramach protestu przeciw działalności Valeo w Skawinie, członkowie Skawińskiego Alarmu Smogowego zapowiedzieli blokadę ulicy Krakowskiej. Więcej informacji w artykule: „Ostrzegaliśmy i prosiliśmy zbyt długo”. Będzie blokada miasta!

Powiat krakowski - najnowsze informacje