piątek, 11 września 2020 11:26

Spytkowice. Pierwszy w gminie żłobek rusza od 1 października!

Autor Wiktoria Mitura
Spytkowice. Pierwszy w gminie żłobek rusza od 1 października!

Od 1 października swoja działalność rozpocznie pierwszy w gminie Spytkowice żłobek. Już teraz trwają do niego zapisy.

Na ostatniej prostej znajduje się temat utworzenia pierwszego w gminie Spytkowice publicznego żłobka. Podczas minionego posiedzenia, Rada Gminy stosowną uchwałą podjęła decyzję o utworzeniu tej placówki w Spytkowicach. To już praktycznie ostatni akord w realizacji kolejnego punktu planu, założonego przez władze gminy na bieżącą kadencję. Żłobek rozpocznie swoją działalność 1 października, a już teraz trwają do niego zapisy zgodnie ze złożonymi wcześniej deklaracjami intencyjnymi.

- Cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie naszych młodych rodziców tym rodzajem usług społecznych, świadczonych przez nasz samorząd. Pokazuje to jak bardzo była potrzebna taka inwestycja - komentuje wójt gminy Mariusz Krystian.

Zgodnie z założeniami, do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki będą mieć dzieci rodziców, którzy m.in. zamieszkują na terenie naszej gminy, są aktywni zawodowo, a także dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych.

Radni ustalili również szczegóły dotyczące wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie. Zgodnie z uchwałą w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców posiada miejsce zamieszkania na terenie gminy Spytkowice, opłata miesięczna wynosi 500 złotych, ze zniżką 100 zł na drugie dziecko. Za pobyt trzeciego i kolejnego dziecka rodzic jest zwolniony z opłaty. Ponadto ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka, która wynosi 16 złotych. Ostateczną stawkę ustali dyrektor żłobka.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje