sobota, 21 listopada 2020 09:00

Staniątki. Koparki wjechały w las. Będą poszerzać drogę.

Autor Marzena Gitler
Staniątki. Koparki wjechały w las. Będą poszerzać drogę.

Trwa modernizacja ulicy Staniąteckiej łączącej Staniątki z Niepołomicami. Pracom na drodze przez Puszczę Niepołomicką towarzyszy wycinka wielu drzew.

Jak informuje Miasto i Gmina Niepołomice, droga jest poszerzana, by poprawić bezpieczeństwo m.in. osób dojeżdżających do przystanku kolejowego w Staniątkach. Zakończono już wycinkę drzew. Teraz rozpoczną się roboty związane ze ściąganiem humusu i wykonaniem podbudowy.

-Prace remontowe mogą powodować przejściowe utrudnienia w ruchu, jednak dojazd do posesji jest możliwy. Z kolei kierowców jadących dalej prosimy o korzystanie z dróg alternatywnych - apeluje inwestor.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride, który rozpoczął się w 2018 roku. W efekcie prac droga przez puszczę zostanie przebudowana, oświetlona i poszerzona o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. To wymagało wycinki niektórych drzew, jednak tylko tych bezwzględnie koniecznych dla realizacji inwestycji - zapewnia samorząd.

Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na maj przyszłego roku.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

foto: UMiG Niepołomice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje