czwartek, 9 grudnia 2021 12:15

Sucha Beskidzka: W mieście zrobiło się bezpieczniej po zmroku

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka: W mieście zrobiło się bezpieczniej po zmroku

Mieszkańcy Suchej Beskidzkiej pokonujący po zmroku przejście dla pieszych na ruchliwej ulicy Makowskiej, będącej fragmentem drogi krajowej 28, są bardziej bezpieczni niż dotychczas. Dzięki współpracy samorządu miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad samo przejście (jak i jego bezpośrednie otoczenie) zostało doświetlone.

Samorząd Suchej Beskidzkiej regularnie podejmuje przedsięwzięcia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa kierujących i pieszych. To remonty dróg gminnych i osiedlowych, które z jednej strony zwiększają komfort ich użytkowania, ale jednocześnie zmniejszają ryzyko wystąpienia kolizji, a tym bardziej groźnych wypadków. Tych uniknąć nie można, gdyż nie sposób wykluczyć błędu ludzkiego. Aby minimalizować ich skutki w newralgicznych, niebezpiecznych miejscach, montowane są między innymi bariery energochłonne. Natomiast w trosce o niechronionych użytkowników dróg doświetlane są przejścia dla pieszych. Na początku roku we współpracy z Powiatem Suskiem dodatkowe lampy ustawiono w rejonie skrzyżowań ul. Kościelnej z ul. Cmentarną, ul. Batalionów Chłopskich z ul. Beniowskiego oraz ul. Zamkowej z ul. hr. Tarnowskiego. Wszystkie miejsca nie tylko znajdują się w centrum miasta, ale również charakteryzują się dużym natężeniem ruchu pieszego i kołowego.

W tym roku miasto nawiązało również współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, której celem było doświetlenie przejścia dla pieszych wytyczonego na ul. Makowskiej przy wylocie z Suchej Beskidzkiej w kierunku Makowa Podhalańskiego poprzez zamontowanie przy nim dwóch lamp. 31 maja suska Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez samorząd zadania zakładającego właśnie realizację tej inwestycji, a tym samym opracowanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy robót oraz przyłączenie lamp do sieci energetycznej. Wiosną szacunkowa wartość przedsięwzięcia została określona na 50 tys. zł. Jednak z uwagi na bardzo duży wzrost cen materiałów i usług jaki nastąpił w ciągu zaledwie kilku miesięcy, ostatecznie realizacja przedsięwzięcia to koszt około 60 tys. zł. W tej sytuacji najważniejsza jest jednak cena ludzkiego życia, a to jest bezcenne. Zamontowanie dwóch lamp, które nie tylko oświetlają tarczę przejścia dla pieszych, ale również jego otoczenie powoduje, że kierowcy zbliżający się do pasów nawet po zmroku mogą z dużej odległości dostrzec osoby chcące pokonać jezdnię. Tym samym piesi są obecnie bardziej bezpieczni. W tym miejscu apelujemy do zmotoryzowanych o zachowanie ostrożności i nieprzekraczanie obowiązującego w tym miejscu limitu prędkości wynoszącego 50 km/h. Przypominamy, że zimą droga hamowania znacząco się wydłuża.

Inf. i foto: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje