piątek, 24 września 2021 11:28

Sucha Beskidzka wysoko w Rankingu Gmin Małopolski 2020! Kto ją wyprzedził?

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka wysoko w Rankingu Gmin Małopolski 2020! Kto ją wyprzedził?

22 września w krakowskiej Tauron Arenie uroczyście ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020 opracowywanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Ponownie czołową lokatę zajęła w nim Sucha Beskidzka.

Przygotowywany przez FRDL MISTiA ranking jest w pełni obiektywny, gdyż opiera się wyłącznie na danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. W rezultacie jego wyniki są wykładnią rzeczywistych działań samorządów. Ogłoszony 22 września ranking dotyczy roku 2019, gdyż z uwagi pandemię koronawirusa niemożliwym było wcześniejsze przeprowadzenie gali i zaprezentowania laureatów.

Opracowujący dane za 2019 rok po raz pierwszy wzięli pod uwagę wskaźniki dotyczące nie tylko rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, ale także dbałości o środowisko naturalne (wydatki na ochronę powietrza i klimatu  oraz odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej) oraz zagospodarowanie przestrzenne (udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego), gdyż ma to bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców danej gminy. Pod tym względem zestawienie jest innowacyjne w stosunku do poprzednich.

Łącznie oparto się na 16 kryteriach. Przeanalizowano między innymi średnioroczne dochody własne, wydatki majątkowe, wskaźnik zadłużenia gmin oraz wielkość środków niepodlegających zwrotowi pozyskiwanych przez samorządy z Unii Europejskiej i innych źródeł  za okres trzech lat. Wśród wskaźników podlegających ocenie były również wydatki bieżące na administrację publiczną, liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowana w REGON, wyniki egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, czy wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3. Doceniono również samorządy troszczące się o kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Szeroki zakres wskaźników branych pod uwagę przy opracowywaniu rankingu oraz opieranie się w wielu przypadkach nie na jednorocznych danych, lecz kilkuletnich powoduje, że w gronie laureatów tego prestiżowego rankingu znajdują się gminy charakteryzujące się stabilnym i zrównoważonym rozwojem, opartym na mocnych podstawach. Tym bardziej cieszy, że kolejny rok z rzędu Sucha Beskidzka znalazła się na jednej z czołowych lokat, zajmując 8. miejsce.

Ranking Gmin Małopolski (pierwsza dziesiątka):

  1. Zielonki
  2. Niepołomice
  3. Wielka Wieś
  4. Brzeszcze
  5. Zabierzów
  6. Świątniki Górne
  7. Dobczyce
  8. Sucha Beskidzka
  9. Zakopane
  10. Czorsztyn

Inf.: UM Sucha Beakidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje