sobota, 11 maja 2024 04:20

Szczurowa. Radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie

Autor Katarzyna Jamróz
Szczurowa. Radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie

Nowa Rada Gminy Szczurowa po raz pierwszy zebrała się we wtorek (7 maja). Zgodnie z tradycją sesję otworzył najstarszy z radnych – Kazimierz Wróbel. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Szczurowej, Jacek Cieśla, wręczył zaświadczenia ponownie wybranemu Wójtowi Gminy Szczurowa Zbigniewowi Moskalowi oraz nowym radnym Rady Gminy. W czasie obrad odbyło się również uroczyste ślubowanie.

Podczas pierwszej zwyczajnej sesji Rady Gminy Szczurowa, radni wybrali nowego przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców. Przewodniczącym został Marcin Jawień, natomiast zastępcami Tomasz Dobosz i Piotr Świątek.

Fot. UG Szczurowa

W wyborach na stanowisko przewodniczącego udział wzięło czterech kandydatów: Tomasz Dobosz, Marcin Jawień, Mariusz Wierdanek oraz Kazimierz Wróbel. Po pięciu głosowaniach 12 głosów ostatecznie otrzymał Marcin Jawień. W wyborach na wiceprzewodniczących na Tomasza Dobosza zagłosowało 14 radnych, natomiast na Piotra Świątka 15 radnych. Rada Gminy Szczurowa w kadencji 2024-2029 liczy 15 przedstawicieli.

Fot. UG Szczurowa

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka